Navigácia

Mestský podnik s.r.o. 

Továrenská 30
059 01 Spišská Belá

IČO: 36489042
DIČ: 2021761808
IČ DPH: SK2021761808
Zapísaný v OR: 1.1. 2004, vložka č. 14479/P

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:
Dočasný riaditeľ
Ing. Mgr. Peter Zibura
Mob.: +421 917 303 777
Email: krok@spisskabela.sk
Web: www.msp.spisskabela.sk

Ekonomický úsek
Mgr. Jana Zuberecová
Mob.: +421 940 428 928

Mzdy a personalistika
Darina Pavličková
Mob.: +421 940 426 942

Skládka
Ján Gabler
Mob.: +421 940 426 949