Navigácia

Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. 

Továrenská 30
059 01 Spišská Belá

IČO: 36489042
DIČ: 2021761808
IČ DPH: SK2021761808
Zapísaný v OR: 1.1. 2004, vložka č. 14479/P

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:
Dočasný riaditeľ
Ing. Mgr. Peter Zibura
Mobil: +421 917 303 777
Email: primator@spisskabela.sk

Skládka
Ján Gabler
Mobil: +421 940 426 949