Navigácia

Kráčame spolu

Sme rodičia , ktorí majú inak obdarené deti s rôznymi diagnózami. Chceme kráčať spolu, chceme sa vzájomne podporovať, vymieňať si vlastné skúsenosti a odovzdávať ich ďalším rodinám s podobnými problémami . Naším poslaním je zlepšiť kvalitu života našich deti a začleniť ich medzi zdravých rovesníkov. Táto situácia nás spojila do jednej komunity, ktorá nesie názov Kráčame spolu. Veríme , že spoločnými silami dokážeme robiť veľké veci.

Snažíme sa o spoločnú socializáciu rodičov, detí, spoluprácu s rôznymi klubmi v Spišskej Belej, prípadne sme otvorení aj na spoluprácu s inými komunitami resp. mestskými organizáciami.

Pre činnosť centra Kráčame spolu sú zatiaľ vyčlenené 2 dni v týždni,  streda a piatok.


Piatok  (pre deti všetkých vekových kategórií):

  • tvorivé dielne,
  • rozvoj jemnej a hrubej motorike,
  • individuálne a skupinové lekcie hravej angličtiny s certifikovanou lektorkou,
  • “Múdre hranie“ s certifikovanou lektorkou – (podporuje hravou formou rozvoj jemnej a hrubej motoriky a učí rodičov ako pracovať s deťmi v ich prirodzenom domácom prostredí aby napredovali),

Streda:

  • Individuálne cvičenia s kvalifikovaným rehabilitačným fyzioterapeutom.


Zároveň sa organizujú:

  • stretnutia s logopédom, psychológom, špeciálnym pracovníkom a iným odborným pracovníkom,
  • prezentácie, konzultácie a ukážky zdravotných pomôcok, relaxačných pomôcok, liečiv a i.

Činnosť  nášho centra sa bude rozširovať podľa potrieb a požiadaviek rodičov.

 

Pre viac info: kracamespolu.kk@gmail.com