Navigácia

szpfbSlovenský zväz protifašistických bojovníkov Spišská Belá

cieľom je venovať pozornosť výročiam, či už celoslovenským alebo Spišskobelianskym: oslobodenie mesta, Oslobodenie vlasti, koniec II. svetovej vojny, SNP, Karpatsko – Dukelská operácia. Kladenie vencov pri pamätníku padlých, za účasti aj iných občanov a detí ZŠ.

Daniela Lineková
Moskovská 2
Spišská Belá
059 01

Štatutárny zástupca: Oblastný výbor SZPB Poprad, Daniela Líneková

Mail: j.linek@centrum.sk
viac info aj na: http://www.szpb.sk/