Navigácia

Telocvičňa Moskovská

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20 v Spišskej Belej disponuje vlastnou telocvičňou s rozmermi 15 m x 26 m. Telocvičňa je využívaná na výučbu telesnej výchovy, či rôzne mimoškolské športové akcie.

Kontakt na ZŠ J. M. Petzvala: 052/4581752