Navigácia

Mesto Ožarów (Poľsko)

ozarow

Mesto Spišská Belá začalo svoju oficiálnu spoluprácu s poľským mestom Ožarów v roku 2005 a to podpísaním oficiálnej zmluv

y o partnerstve medzi mestami.

Mesto Ožarów bolo založené v roku 1569. Gmina Ožarów leží vo východnej časti šwietokrzyskiego vojvodstva. Väčšia časť sa nachádza v mezoreg

ióne Ilžeckiego Predhoria. Časť leží v Malopoľskom prielome Visly a južná časť na Sandomierskej výšine. Na území gminy žije 12 000 obyvateľov, z čoho priamo v meste Ožarów 5 200 obyvateľov. K dynamickému rozvoju mesta a gminy prispela hlavne cementáreň „Ožarów“, ktorá je v tejto oblasti najvýznamnejším podnikom. Je najväčšou a súčasne najmladšou cementárňou v Poľsku. Jej založenie umožnili bohaté ložiská vápenca, ktoré sa tu nachádzajú. Získanie strategického investora otvorilo cementárni nové možnosti rozvoja a zabezpečilo prístup ku kapitálu, nevyhnutnému na financovanie mnohých investícií. Vďaka tomu bola cementáreň „Ožarów“ včlenená do európskeho systému produkcie a distribúcie cementu. Vápenatý podklad, severnej časti gminy, špeciálne nadwišlaňskej poskytuje tiež veľa možností na pestovanie rôznych druhov ovocia a to najmä miestnej odrody višne nazývanej „nadwišlanka“ alebo „višňa slupska“, ktorá je charakteristická silnou arómou a bohatou koncentráciou štiav. Mesto Ožarów v súčasnosti hľadá rôzne možnosti vývozu ovocia i do zahraničia.

Na území mesta a gminy Ožarów sa zachovalo pomerne veľké množstvo kultúrnych – najmä sakrálnych pamiatok v dobrom stave. Dôležitým historickým prvkom, týkajúcim sa samotného Ožarowa je nepochybne veľmi dobre zachovaný židovský cintorín, ktorý návštevníkom pripomína korene mesta, zviazané s početnou populáciou Židov, ktorá tu v minulosti žila. Ožarów bol kedysi židovskou metropolou, ktorej korene siahajú do 17. storočia. Židia tvorili 2/3 obyvateľov, boli ekonomickým ťahačom a pričinili sa k jeho rozvoju. Veľkú hodnotu má v tomto kraji taktiež prírodné prostredie, ktoré je charakteristické veľkou rôznorodosťou. Zrejme najatraktívnejšou je oblasť doliny Visly s pozostatkami lužných lesov. V tejto doline stoja za zmienku hlavne 2 jazerá – Čierne v Maruszowie a Jazero Przeria v Bedrzychowie.

Územie gminy Ožarów je teda územím rekreačným, ktoré sa dokonale hodí na organizovanie agroturistiky. Ľudia túžiaci odpočinúť si od hlučného mestského prostredia tu nájdu ticho a pokoj. Za zmienku stojí napr. agroturistické hospodárstvo „Sielska Dolina“ v dedinke Nowe nad Vislou, ktoré je úžasným miestom na odpočinok pre ľudí v každom veku. Je tu vybudovaná bohatá rekreačno – športová infraštruktúra – majitelia organizujú splavy na kajakoch, vychádzky a výlety autami a bicyklami, prechádzky na koňoch či rybárske výlety. Za pozornosť stoja tiež ložiská kremeňa. Tradícia jeho získavania a spracovávania siaha až do neolitu. Všeobecne je kremeň vyhľadávaný najmä zberateľmi a využívaný v klenotníctve. Z tohto kremeňa zasadeného v striebre sú vytvorené aj insígnie mesta Ožarów. Raritou v gmine Ožarów je existencia niekoľkých pštrosích fariem. Ešte pred 10 rokmi nikto neveril, že sa tieto exotické vtáky zaklimatizujú v tomto podnebí a že sa začnú rozmnožovať. Ale našli sa takí, ktorí zariskovali a oplatilo sa. Chov týchto vtákov sa veľmi vypláca, pretože prakticky každá časť tela sa dá využiť a predať. Vlastníci fariem sa tešia z chovu, ich farmy sa zväčšujú a prinášajú zisky. Gmina vzhľadom na svoju polohu, ako aj možnosti kultivovania terénu je atraktívnou pre investorov a podnikateľov. Rokmi realizované investície v infraštrukúre značným spôsobom zvyšujú životný štandard obyvateľov, lákajú k investíciám a k usadeniu sa tu. Samotní obyvatelia ju charakterizujú ako gminu budúcnosti.

Web:
http://www.ozarow.pl/