Úradná tabuľa
Počet zobrazení 582

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. …../2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008 v znení VZN  č.1/2014,  VZN č. 1/2017, VZN č. 5/2019 a VZN č. 3/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Belá – Zmeny a doplnky č.7 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. …../2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení VZN  č.1/2014,  VZN č. 1/2017, VZN č. 5/2019 a VZN č. 3/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Belá – Zmeny a doplnky č.7

Názov prílohy Odkaz
Návrh_VZN Stiahnuť
Najnovšie články