Kategória: Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky

„Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej – Strážky – časť SO.01 Záchytné parkovisko Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka SR, vlastné zdroje prijímateľa. Názov prílohy Odkaz VÝZVA Stiahnuť PRÍLOHA1 Stiahnuť PRÍLOHA2 Stiahnuť PRÍLOHA3...

VZN 6/2019

VZN 6/2019

VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá – schválené MsZ Názov prílohy Odkaz VZN6_2019 Stiahnuť

VZN 6_2019

VZN 6_2019

Návrh VZN 6/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN6_2019 Stiahnuť

Oznámenia
X