Úradná tabuľa

Rozpočet na rok 2023

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022 schválilo Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky…