Kategória: Úradná tabuľa

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO...

Výzva na predkladanie ponúk (stavebné práce)

Výzva na predkladanie ponúk (stavebné práce)

“Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej” Výzva na predloženie ponúk na realizáciu stavebných prác – stavba: “Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej”. Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Integrovaného...