Kategória: Úradná tabuľa

voľné pracovné miesto

voľné pracovné miesto

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá informuje o voľnom pracovnom mieste – psychológ, počet voľných miest  – 2 – profesionálny náhradný rodič , počet voľných miest   –  3 Názov prílohy Odkaz VPM PNR...

Zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta

Zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta

Na ustanovujúcom rokovaní MsZ dňa 9.12.2018 poslanci MsZ vzali na vedomie informáciu primátora mesta Jozefa Kunu o menovaní Mgr. Marty Britaňákovej do funkcie zástupcu primátora mesta Názov prílohy Odkaz zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta...

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky

Názov prílohy Odkaz Vyzva_na_predlozenie_ponuky-zverejnenie Stiahnuť Priloha_c.1-Informacia_o_metodike_na_vypracovanie_RNS Stiahnuť Priloha_c.2-Cenova_specifikacia_sluzieb Stiahnuť Priloha_c.3_Tranze_a_milniky_plnenia_zmluvy Stiahnuť Priloha_c.4-Navrh_na_plnenie_kriteria Stiahnuť Priloha_c.5_Zmluva_o_poskytnuti_sluzby- Stiahnuť Priloha_c.6-Cestne_vyhlasenie_§32_ods.1_f) Stiahnuť

Opatrenia na cudzom pozemku, ul. Štefánikova

Opatrenia na cudzom pozemku, ul. Štefánikova

Stavebník  Bytové spoločenstvo Štefánikova 3, Štefánikova 3, 059 01 Spišská Belá, v zastúpení predsedníčka spoločenstva Miroslava Kovalčíková (ďalej len „stavebník“), podal dňa 12.03.2019 na mesto Spišská Belá žiadosť o opatrení na cudzom pozemku pre vykonanie stavebných...

Záverečný účet mesta 2018

Záverečný účet mesta 2018

Názov prílohy Odkaz 1Záverečný účet mesta 2018 Stiahnuť 2Výročná správa 2018 Stiahnuť 3Príjmy 2018 Stiahnuť 4Výdavky 2018 Stiahnuť 5Výdavky 2018 bez RO Stiahnuť 6Programový rozpočet2018 Stiahnuť 7Audít2018 Stiahnuť