Kategória: Úradná tabuľa

Územné rozhodnutie: Optická sieť Strážky

Územné rozhodnutie: Optická sieť Strážky

Navrhovateľ SLOVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou Optomont s. r. o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, ktorú zastupuje Avin Kurišová, Liptovské Revúce 453,...

Návrh VZN č. 3/2020

Návrh VZN č. 3/2020

Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz návrh VZN 32020 výška príspevku Stiahnuť

Návrh VZN č. 2/2020

Návrh VZN č. 2/2020

Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz návrhVZN 22020 školy 1 Stiahnuť

Oznámenia
X