Kategória: Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na predmet zákazky: “Denné centrum Spišská Belá” , ktorá bude financovaná  rozpočtu verejného obstarávateľa a zo štátneho rozpočtu  (regionálny príspevok v rámci  Akčného plánu okresu Kežmarok) Názov prílohy Odkaz...

Jesenné upratovanie 11.10., 19.10.-20.10.2018

Jesenné upratovanie 11.10., 19.10.-20.10.2018

V našom meste prebehne počas štvrtka 11.10.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na predmet zákazky: “Projektová dokumentácia pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá” , ktorá bude financovaná prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 Názov prílohy Odkaz Architektornická štúdia Stiahnuť Výzva...