Kategória: Úradná tabuľa

Mestský úrad pre verejnosť opäť otvorený

Mesto Spišská Belá  oznamuje občanom, že Mestský úrad v Spišskej Belej je od 1. 6. 2020 otvorený pre verejnosť v sprísnenom hygienicko-preventívnom režime. Naďalej žiadame občanov, aby primárne využívali distančné formy kontaktu (telefón, e-mail, pošta) a do priestorov MsÚ vstupovali len...

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky

„Drevené prístrešky na cyklotrase s príslušenstvom” Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka SR, vlastné zdroje prijímateľa. Názov prílohy Odkaz VÝZVA Stiahnuť PRÍLOHA č.1 Stiahnuť PRÍLOHA č.2 Stiahnuť PRÍLOHA č.3 Stiahnuť PRÍLOHA č. 4 Stiahnuť PRÍLOHA...

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá Špecifikácia :             nájomný byt č. 13 na ulici Štefánikovej 42, Spišská Belá 3 izbový na 4. podlaží Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva Dátum zverejnenia oznámenia:                  26....

Opatrenia UVZ SR

Opatrenia UVZ SR

Názov prílohy Odkaz navrh_chytra_a_statna_karantena_22_05 Stiahnuť Usmernenie_strav_deti_MS_a_ZS Stiahnuť zmena_opatrenia_prevadzky_zariadenia_pre_deti_a_mladez Stiahnuť

Návrh VZN 2/2020

Návrh VZN 2/2020

Návrh VZN 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN-2_2020 Stiahnuť

Oznámenia
X