Úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru Petzvalova 16 – lekáreň. Podmienky v prílohe.

Obchodná verejná súťaž

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru Hviezdoslavova 8. Podmienky v prílohe.
Menu