Úradná tabuľa
Počet zobrazení 750

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Petrom Ziburom,  primátorom mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu – Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
Informácia pre verejnosť - oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuť
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta Spišská Belá Stiahnuť
Zmeny a doplnky č.5 ÚPN Spišská Belá - Sprievodná správa Stiahnuť
Najnovšie články