Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 5/2021

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 a č. 6/2020,…

Vyhláška 212

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na…

Vyhlášky ÚVZ SR č.207 a č.208 zo 14.5.2021

VYHLÁŠKA 207 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok VYHLÁŠKA 208…

Vyhlášky ÚVZ SR č. 205 a č.206 z 13.5.2021

VYHLÁŠKA 205 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti…
Menu
Oznámenia
X