Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 2/2022

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v…

Vyhláška ÚVZ SR č.35 z 9.6.2022

VYHLÁŠKA 35 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích…