Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

VZN 1/2024

ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 10/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 7/2019

Názov prílohy Odkaz
VZN 1_2024 Stiahnuť
Najnovšie články