Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Oznámenie o úprave strategického dokumentu – Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Rakúsy

Obstarávateľ územného plánu -Obec Rakúsy , 059 76 Rakúsy predložil dňa 8.3.2024 Okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznámenie o úprave strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu Rakúsy

Zmeny a doplnky UP-Rakúsy

Najnovšie články