Úradná tabuľa
Počet zobrazení 416

Zverejnenie zámeru zámeny majetku mesta Spišská Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Spišská Belá v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve
mesta Spišská Belá, v katastrálnom území Spišská Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa  za pozemok vo vlastníctve  Tomáša Horáka a Branislava Horáka.

Názov prílohy Odkaz
Zámer zámeny pozemkov Tomáš Horák a Branislav Horák Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X