Úradná tabuľa
Počet zobrazení 929

Zámer prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Spišská Belá v súlade s § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Spišská Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa – hájenka Fľak pre Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o..

Názov prílohy Odkaz
Zverejnenie zameru horaren Flak_Lesy mesta Stiahnuť
Najnovšie články