Úradná tabuľa
Počet zobrazení 980

Návrh VZN č. 2/2024 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá číslo 2/2024 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobností mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
Návrh VZN 2_2024_príspevok na čínnosť školy Stiahnuť
Dôvodová správa k VZN 2_2024_opr Stiahnuť
Najnovšie články