Úradná tabuľa
Počet zobrazení 397

Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2023

Mesto Spišská Belá v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh záverečného účtu mesta Spišská Belá za rok 2023.

Názov prílohy Odkaz
1_Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2023 Stiahnuť
2_Príjmy za rok 2023 Stiahnuť
3_Výdavky za rok 2023 Stiahnuť
4_Priloha c.1 Čerpanie programového rozpočtu za rok 2023 Stiahnuť
5_Priloha c.2 Programové plnenie rozpočtu za rok 202 Stiahnuť
Najnovšie články