Úradná tabuľa
Počet zobrazení 637

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – Zmeny a doplnky č.7 Územného plánu mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Petrom Ziburom,  primátorom mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu – Zmeny a doplnky č.7 Územného plánu mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
Informácia pre verejnosť - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Stiahnuť
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ZaD č.7 ÚPN mesta Spišská Belá Stiahnuť
Najnovšie články