Úradná tabuľa
Počet zobrazení 981

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá – vychovávateľ ŠKD

V zmysle zákona č. 138/2019 § 84 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Termín: pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú od 15.05.2024 do 30.06.2024

Pozícia: vychovávateľ v ŠKD

Plat: Príloha č. 4  k zákonu č. 224/2019 Z.z. – Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce údaje:

  • Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20,

05901 Spišská Belá

  • Kategória a podkategória: vychovávateľ
  • Rozsah úväzku: 100%
  • Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávanie zamerané na učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení     niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: prax vítaná

Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.

Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: sekretarkamos@gmail.com

Pracovná ponuka platí do 03.05.2024.

Najnovšie články