Oznámenia

Odpis stavu plynomerov

Spoločnosť SPP oznamu je občanom mesta Spišská Belá, že poverení pracovníci SPP budú do 24. 1. 2023 vykonávať odpis stavu…

Nefunkčne verejne osvetlenie

Oznamujeme občanom mesta Spišská Belá, že na verejnom osvetlení na ulici Štefánikovej je porucha v riešení. Predpokladaný termín opravy je…

2. STUPEŇ VÝSTRAHY

Vážení spoluobčania, vzhľadom na poveternostné podmienky vyzývame na opatrnosť. Aktuálna situácia zimnej údržby v meste je náročná pre neprestávajúce sneženie…

Prerušená dodávka pitnej vody, 20.10.2022

Oznamujeme Vám, že zajtra 20.10.2022 od 08:00 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Spišská Belá – ul. Družstevná.  Bez náhradného zásobovania pitnou…

Prerušená dodávka pitnej vody, 19.10.2022

Oznamujeme Vám, že zajtra 19.10.2022 od 08:00 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Spišská Belá – ul. Hviezdoslavova, Petzvalova.  Bez náhradného zásobovania pitnou…

Jesenné upratovanie, 13. a 21. októbra 2022

V Spišskej Belej prebehne počas štvrtka 13.10.2022 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov,…

Odstávka pitnej vody, 12.9.2022

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že dňa 12.9.2022 od 08:30 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Spišská…

Odstávka pitnej vody vo štvrtok 18.08.2022

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že dňa 18.8.2022 od 08:00 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Spišská Belá – ulica Osloboditeľov, Tatranská a Slnečná – slabý tlak vody. Bez náhradného zásobovania pitnou vodou. Prípadné ďalšie informácie…