Oznámenia
Počet zobrazení 387

Predbežný harmonogram aplikácie organických hnojív

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok Vám dáva na vedomie predbežný harmonogram aplikácie hnojív (organických) podľa zákona 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, v súlade s vykonávacím predpisom, ktorým je vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Obdobie: Júl 2023, deň: 15,16,17,18,21,25,26,27,28.
Predmetný harmonogram môže byť pozmenený podľa poveternostných a technických podmienok.
Najnovšie články