Kategória: Oznámenia

Jarné upratovanie 04.04., 05.-06.04.2019

V našom meste prebehne počas štvrtka 04.04.2019 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie...

Odvoz TKO v Strážkach počas 44. týždňa prebehne 02.11.2018

Odvoz TKO v Strážkach počas 44. týždňa prebehne 02.11.2018

Mesto Spišská Belá oznamuje obyvateľom mestskej časti Strážky, že vzhľadom na štátne sviatky v 44. týždni roku 2018, bude odvoz tuhého komunálneho odpadu koncom týždňa realizovaný prostredníctvom našej zberovej spoločnosti v zmenenom režime. Mestský podnik...

Prerušenie distribúcie elektriny, 12. 10. 2018

VSD oznamuje občanom, že v termíne 12. 10. 2018, v čase od 6.40 do 16.00 hod., bude prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy na týchto odberných miestach: ul. Gen. Svobodu č....

Prerušenie distribúcie elektriny, 5. 10. 2018

VSD oznamuje občanom, že v termíne 5. 10. 2018, v čase od 6.30 do 17.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy na týchto odberných miestach: ul. Kpt. Nálepku č....

Jesenné upratovanie 11.10., 19.10.-20.10.2018

V našom meste prebehne počas štvrtka 11.10.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,...

Prerušenie distribúcie elektriny, 27. 09. 2018

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne 27. 09. 2018 bude prerušená distribúcie elektriny, z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy, na týchto odberných miestach: ul. Petzvalova č. 27, 28, 33, 34,...

Prerušenie distribúcie elektriny, 26. 09. 2018

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne 26. 09. 2018 bude prerušená distribúcie elektriny, z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy, na týchto odberných miestach: ul. Hviezdoslavova od č. d. 16 po...

Prerušenie distribúcie elektriny, 25. 09. 2018

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne 25. 09. 2018 bude prerušená distribúcie elektriny, z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy, na týchto odberných miestach: ul. Hviezdoslavova od č. d. 2 po...

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie VSD a.s. oznamuje, že z dôvodu poruchy na vedení vysokého napätia medzi Kežmarkom a Slovenskou Vsou je prerušená dodávka elektrickej energie v časti mesta Spišská Belá. Na odstránení poruchy sa pracuje. Za pochopenie...

Oznámenia
X