Kategória: Oznámenia

Našiel sa psík

Včera 26. júna 2019 sa našlo šteniatko na Družstevnej ulici. Bližšie informácie na Mestskej polícii Spišská Belá (Petzvalova 9).

!Uzávierka námestia od 30.05.2019 do 02.06.2019!

Mesto Spišská Belá oznamuje občanom, že bude uzatvorené námestie (Hviezdoslavova č. 1 až po rímskokatolícky farský úrad) pre motorové vozidlá od štvrtku 30. mája 2019 od 20.00 hodiny do nedele 02. mája 2019 do...

Prerušenie distribúcie elektriny, 5. 6. 2019

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v termíne 5. 6. 2019. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy na týchto odberných miestach: Štefánikova ulica, č. d. 40 – 41....

Jarné upratovanie 04.04., 05.-06.04.2019

V našom meste prebehne počas štvrtka 04.04.2019 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie...

Odvoz TKO v Strážkach počas 44. týždňa prebehne 02.11.2018

Odvoz TKO v Strážkach počas 44. týždňa prebehne 02.11.2018

Mesto Spišská Belá oznamuje obyvateľom mestskej časti Strážky, že vzhľadom na štátne sviatky v 44. týždni roku 2018, bude odvoz tuhého komunálneho odpadu koncom týždňa realizovaný prostredníctvom našej zberovej spoločnosti v zmenenom režime. Mestský podnik...

Prerušenie distribúcie elektriny, 12. 10. 2018

VSD oznamuje občanom, že v termíne 12. 10. 2018, v čase od 6.40 do 16.00 hod., bude prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy na týchto odberných miestach: ul. Gen. Svobodu č....

Prerušenie distribúcie elektriny, 5. 10. 2018

VSD oznamuje občanom, že v termíne 5. 10. 2018, v čase od 6.30 do 17.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy na týchto odberných miestach: ul. Kpt. Nálepku č....

Jesenné upratovanie 11.10., 19.10.-20.10.2018

V našom meste prebehne počas štvrtka 11.10.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,...

Prerušenie distribúcie elektriny, 27. 09. 2018

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne 27. 09. 2018 bude prerušená distribúcie elektriny, z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy, na týchto odberných miestach: ul. Petzvalova č. 27, 28, 33, 34,...

Prerušenie distribúcie elektriny, 26. 09. 2018

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne 26. 09. 2018 bude prerušená distribúcie elektriny, z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy, na týchto odberných miestach: ul. Hviezdoslavova od č. d. 16 po...

Prerušenie distribúcie elektriny, 25. 09. 2018

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne 25. 09. 2018 bude prerušená distribúcie elektriny, z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy, na týchto odberných miestach: ul. Hviezdoslavova od č. d. 2 po...

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie VSD a.s. oznamuje, že z dôvodu poruchy na vedení vysokého napätia medzi Kežmarkom a Slovenskou Vsou je prerušená dodávka elektrickej energie v časti mesta Spišská Belá. Na odstránení poruchy sa pracuje. Za pochopenie...