Oznámenia
Počet zobrazení 1K

Informácia o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura- primátor mesta  si plní povinnosť plynúcu zo zákona č. 79/2015 o informovanosti verejnosti o spôsobe nakladania s použitými batériami a akumulátormi.

Názov prílohy Odkaz
info letak - baterky Stiahnuť
Najnovšie články