Autor článku Silvia Mačurová

„Čierne skládky“

Tak ako aj v iných mestách a obciach, tak i v našom meste sme v poslednej dobe zaznamenali viacero  „čiernych skládok“ to znamená, uloženie odpadu…

Certifikát za rok 2023

Aj Mesto Spišská Belá, ako súčasť systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, má svoj podiel na celkovej úspore…

Jarné upratovanie + mobilný zber nebezpečného odpadu

V Spišskej Belej prebehne počas štvrtka 14.03.2024 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas…

Vrecia na triedený odpad

Mesto Spišská Belá, oznamuje občanom nášho mesta, že farebné vrecia na triedený odpad si môžu prísť vyzdvihnúť oproti podpisu,  bezplatne…

Predbežný harmonogram aplikácie hnojív

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok Vám dáva na vedomie predbežný harmonogram aplikácie hnojív (organických) podľa…

Zber Vianočných stromčekov

Mesto Spišská Belá uskutoční dňa 23.1. a 24.1. 2024 zber Vianočných stromčekov  v rámci sídlisk nášho mesta. Ostatní obyvatelia tak…