Autor článku Silvia Mačurová

Vrecia na triedený odpad

Mesto Spišská Belá, oznamuje občanom nášho mesta, že farebné vrecia na triedený odpad si môžu prísť vyzdvihnúť oproti podpisu,  bezplatne…

Predbežný harmonogram aplikácie hnojív

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok Vám dáva na vedomie predbežný harmonogram aplikácie hnojív (organických) podľa…

Zber Vianočných stromčekov

Mesto Spišská Belá uskutoční dňa 23.1. a 24.1. 2024 zber Vianočných stromčekov  v rámci sídlisk nášho mesta. Ostatní obyvatelia tak…