Oznámenia
Počet zobrazení 2K

Predbežný harmonogram aplikácie hnojív

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok Vám dáva na vedomie predbežný harmonogram aplikácie hnojív (organických) podľa zákona 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, v súlade s vykonávacím predpisom, ktorým je vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
Obdobie: Apríl 2024, deň: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30.
Predmetný harmonogram môže byť pozmenený podľa aktuálnych poveternostných a technických podmienok.
Najnovšie články