Oznámenia
Počet zobrazení 1K

Predbežný harmonogram aplikácie hnojív

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok Vám dáva na vedomie predbežný harmonogram aplikácie hnojív (organických) podľa zákona 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, v súlade s vykonávacím predpisom, ktorým je vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Obdobie: Jún 2024, deň: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27.

Predmetný harmonogram môže byť pozmenený podľa aktuálnych poveternostných a technických podmienok.

Najnovšie články