hocico...
Spišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 180

Spišský zemiakarský jarmok 2011

Na novej zhromažďovacej ploche pri mestskom úrade v Spišskej Belej sa v sobotu 17. septembra uskutočnil už 9. ročník Spišského zemiakarského jarmoku. Počasie aj tohto roku tomuto podujatiu prialo a prilákalo obrovské množstvo domácich i cezpoľných návštevníkov. Jarmok zorganizovalo mesto v spolupráci so Zemiakarským zväzom SR, HOS ÚKSÚP Spišská Belá, AT-TATRY s.r.o. Spišská Belá, Poľnohospodárskym družstvom TATRY Spišská Belá, Družstvom SLOVSOLANUM Spišská Belá, VŠÚZ a.s. Veľká Lomnica a s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinovou komorou v Poprade. Otváracieho ceremoniálu sa okrem organizátorov zúčastnila aj Ing. Anna Vitariušová, generálna riaditeľka UKSUP Bratislava, zástupca Českého bramborářskeho svazu, zástupca Slovenského včelárskeho zväzu Gabriel Foťko (zo Stropkova). Predseda Zemiakarského zväzu SR Ing. Villiam Bezák odovzdal primátorovi nášho mesta Pamätnú medailu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory ako poďakovanie za podporu poľnohospodárstva a osobitne zemiakárstva v našom meste. Primátor mesta vo svojom príhovore uviedol,že zemiak sa síce nazýva našim druhým chlebom, avšak v praxi to tak celkom nie je. Zemiaky sa prestávajú u nás pestovať (výmery plôch sú menšie), viac sa dovážajú k nám na Slovensko a teda cieľom jarmoku je aj snaha poukázať na súčasný nelichotivý stav podpory poľnohospodárstva a aj takýmto spôsobom podporiť a pomôcť poľnohospodárom, aby sa o ich problémoch vedelo a aby sa aj začali riešiť a zároveň aby sa zemiaky začali opätovne pestovať vo väčšej miere, čo bez osobitnej podpory štátu tak skoro nebude. Jarmoku sa zúčastnila delegácia z Litvy, ktorá sa svojou ľudovou hudbou a tradičným jedlom predstavila aj v rámci kultúrneho programu. Pozvanie prijala aj delegácia z poľského partnerského mesta Ožarów s primátorom Marcinom Majcherom. Jarmok sa začal tradičným slávnostným otvorením, v rámci ktorého bola pozvanými hosťami symbolicky pozbieraná a miestnymi kňazmi posvätená úroda. Na jarmoku mohli návštevníci vidieť viac ako 100 odrôd zemiakov, historickú i súčasnú poľnohospodársku techniku na pestovanie zemiakov, tradičný salaš s ovcami, potešiť sa výstavou zvierat drobnochovateľov zo Spišskej Belej v záhrade mestskej knižnice a ochutnať zemiaky a zemiakové špeciality. Tohto roku pozvanie prijali aj zástupcovia zo Slovenského zväzu včelárov, ktorí sa po odbornom seminári o pestovaní zemiakov (pod záštitou UKSUP-u) návštevníkom priblížili prednáškou o význame chovu včiel v súčasnej dobe a taktiež im ponúkli tradičné i menej tradičné produkty zo včelieho medu a vosku. Celý „zemiakový deň“ bol popretkávaný bohatým kultúrnym programom, v rámci ktorého sa predstavili: folklórny súbor Železiar z Košíc, Belianska dychovka, cimbalová hudba z Moravy, hudobné zoskupenie POP STAR (z ČR) s programom ABBA revival a speváčka Zdenka Predná s kapelou. Nechýbala ani tombola s hodnotnými cenami (sponzorom ďakujeme), v rámci ktorej sa predalo až 2400 tombolových lístkov.

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie týmto odborným vystavovateľom: TSA s.r.o. Kežmarok HZPC a APH Slovensko s.r.o. Poprad Agrochemický podnik, prevádzka Spišská Belá Triana s.r.o. Bratislava Europlant s.r.o. Poprad VŠÚZ a.s. Veľká Lomnica HOS ÚKSÚP Spišská Belá Slovsolanum družstvo Spišská Belá Poľnohospodárske družstvo Tatry Spišská Belá AT TATRY s.r.o. Spišská Belá Bayer s.r.o. Bratislava Arysta s.r.o. Bratislava Tatrakon s.r.o. Poprad Slovenský zväz včelárov Miestna organizácia Slovenského zväzu drobnochovateľov

Výsledky súťaží, ktoré sa konali a boli vyhodnotené počas jarmoku:

Súťaž o najväčší zemiak:

  1. miesto – odroda Fambo 1294g (od ÚKSÚP-u Spišská Belá), 2. miesto – odroda Fambo 1213g (od ÚKSÚPu

Spišská Belá), 3. miesto – odroda Agria 1135g (od ÚKSÚP-u Spišská Belá)

Súťaž o najchutnejší zemiak:

  1. miesto – odroda RED ANNA, 2. miesto – odroda TERKA, 3. miesto – odroda MALVINA

(Výsledky vznikli na základe hlasovania návštevníkov jarmoku)

Miss odroda (najkrajšie vyzerajúci zemiak):

  1. miesto – odroda ANNA BELLE, 2. miesto – odroda RED FANTASY, 3. miesto – odroda VIKTÓRIA (Výsledky

vznikli na základe hlasovania návštevníkov jarmoku)

Súťaž v čistení (v škrabaní) zemiakov :

  1. miesto – pani Zbojanová zo Šarišských Michalian, 2. miesto – pani Minčaková zo Šarišských Michalian, 3.

miesto – pani Ratkovská zo Spišskej Novej Vsi

Súťaž v jedení zemiakov:

  1. miesto – pán Munich zo Spišskej Belej, 2. miesto – pani Malinová z Rakús, 3. miesto – pán Špiner z Veľkej

Lomnice

Vedomostná súťaž „Zemiak náš druhý chlieb“ (súťažili žiaci SOŠ Kežmarok, Kušnierska brána):

  1. miesto – Andrea Štefaňáková IV. B, 2. miesto – Stela Olejárová IV. B, 3. miesto – Žofia Badovská IV. A

Výtvarná súťaž „Zemiak náš druhý chlieb“ (súťažili žiaci Základnej umeleckej školy Spišská Belá):

Mladší žiaci: 1. miesto – Samuel Petras, 2. miesto – Lukáš Kubis, 3. miesto – Michal Vida

Starší žiaci: 1. miesto – Linda Leščáková, 2. miesto – Monika Sebešová, 3. miesto – Petra Repelová

Súťaž pre obyvateľov mesta o Najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón v Spišskej Belej v roku 2011: Najkrajšia predzáhradka: 1. miesto – Irena Kubíková, 2. miesto – Miroslav Orosz, 3. miesto – Jana Kuchtová Najkrajší balkón: 1. miesto – Pavol Marek, 2. miesto – Irena Kubíková, 3. miesto – Veronika Lacková Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto súťaže. Aj keď treba poznamenať, že pekných balkónov a predzáhradok je v meste omnoho viac a v budúcnosti by sme radi uvítali väčšiu konkurenciu v tejto súťaži. takže stačí len nabrať odvahu a prihlásiť sa.

Poďakovanie Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a priebehu tohtoročného jarmoku (najmä vyššie uvedeným poľnohospodárskym subjektom i zamestnancom mesta), žiakom a odborným pedagógom Strednej odbornej školy v Kežmarku (na Kušnierskej bráne), podnikateľom poskytujúcim služby občerstvenia, stravovania a podobné služby, podnikateľom, ktorí prispeli cenami do tomboly, ako aj vám všetkým, ktorí ste prišli na jarmok pozrieť, či sa zabaviť.

Viac fotografií na Facebook Spišská Belá fotogaléria

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X