hocico...
Spišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 685

Spišský zemiakarský jarmok

Už druhé desaťročie patrí každoročne jedna sobota v Spišskej Belej výlučne jednej z najpestovanejších a najvýznamnejších plodín v podtatranskom kraji – zemiaku. Prostredníctvom Spišského zemiakarského jarmoku dostáva táto vzácna plodina veľkú pozornosť, ktorú si rozhodne zaslúži!

Jarmok plní jednak spoločensko-kultúrnu funkciu, no zároveň touto formou poukazuje na náročnú prácu poľnohospodárov nášho regiónu, ako aj na problémy, s ktorými zápasia v nerovnakých podmienkach s ostatnými štátmi EÚ a na problémy, ktoré súvisia s pestovaním zemiakov v našej oblasti. Poukazuje aj na okolnosti, ktoré spôsobujú znižovanie plôch, na ktorých sa pestujú zemiaky aj na našom území a na častý dovoz nekvalitných zemiakov zo zahraničia. Jarmok zároveň ponúka veľký priestor na podporu miestnych a slovenských poľnohospodárov a spracovateľských firiem a teda podporu slovenských produktov – ich výroby a predaja na Slovensku.

Mesto Spišská Belá pripravuje Spišský zemiakarský jarmok v spolupráci so Zemiakarským zväzom Slovenskej republiky, Slovsolanum družstvom Spišská Belá, VŠÚZ, a.s. Veľká Lomnica, HOS ÚKSÚP Spišská Belá, AT TATRY, s.r.o. Spišská Belá, Poľnohospodárskym družstvom Tatry Spišská Belá a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinovou komorou v Poprade.

Podujatie sa začína vždy dopoludnia v kinosále mesta odborným seminárom pre chovateľov a záhradkárov a je zameraný vždy na konkrétnu problematiku týkajúcu sa poľnohospodárstva.

Spišský zemiakarský jarmok sa tradične oficiálne začína v poobedňajších hodinách a to príhovorom primátora mesta aj za účasti zástupcov jednotlivých organizácií, ktorí spolupracujú pri realizácii jarmoku. Jedným z vzácnych momentov, ktorým sa vzdáva hold slovenským ľudovým tradíciám je symbolické požehnanie úrody kňazom a odovzdanie dožinkového venca primátorovi mesta.

Po tejto oficiálnej časti programu už na pódiu dostáva priestor zábava pre všetkých prítomných a to najmä vo folklórnom prevedení. Sprievodný program je taktiež rovnako zaujímavý. V záhrade mestskej knižnice zvykne byť inštalovaná výstava zvierat drobnochovateľov a v priestoroch AT TATRY s.r.o. zase okresná výstava ovocia a zeleniny. Za tieto výstavy vďačíme Základnej organizácii Slovenského zväzu drobnochovateľov v Spišskej Belej a Okresnému výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Poprade.

O mnoho úsmevov počas jarmoku sa stará aj náš maskot Gruľko, či „zemiaková“ fotostena, ktorá láka mladých i starších.

Všetci zemiakoví gurmáni si môžu pochutnať na zemiakových jedlách od výmyslu sveta a Mesto Spišská Belá dokonca návštevníkom jarmoku zdarma ponúka uvarené zemiaky s cibuľou a slaninou. Tradičnými slovenskými zemiakovými jedlami sa prezentujú i členovia Klubu seniorov zo Spišskej Belej. Obľúbený je aj vďaka mnohým sprievodným akciám, akými sú napr. súťaž v šúpaní zemiakov, súťaž v jedení zemiakov, súťaž o najväčší zemiak. Priestor dostávajú aj tí, ktorí sa počas posledných mesiacov poctivo starali o svoju predzáhradku a balkón a počas programu na námestí prebieha aj vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón a najkrajšiu záhradku.

Na jarmoku môžu obvykle návštevníci vidieť viac ako 100 odrôd zemiakov, historickú i súčasnú poľnohospodársku techniku na pestovanie zemiakov a vybrané družstvá ponúkajú možnosť zakúpiť si sadivo i konzumné zemiaky.

Spišský zemiakarský jarmok sa radí medzi najväčšie kultúrno-spoločenské udalosti v našom malebnom meste a každoročne priláka do Spišskej Belej niekoľko tisíc návštevníkov jednak z nášho mesta, ale zároveň aj zo širokého okolia a zahraničia. Veľmi nás teší, že každým rokom stúpa počet návštevníkov nášho zemiakarského jarmoku, toto je pre nás akýmsi záväzkom, aby sme vám prinášali počas tohto podujatia stále lepší a lepší zážitok.

 

Pozri aj Spišský zemiakarský jarmok v obrazoch z roku 2016:

Spišský zemiakarský jarmok v obrazoch

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X