hocico...
AktualitySpišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 632

14. ročník Spišského zemiakarského jarmoku

Sobota 24. septembra 2016 sa v Spišskej Belej pri príležitosti Spišského zemiakarského jarmoku niesla v znamení zemiakov, jednej z najpestovanejších a najvýznamnejších plodín v podtatranskom kraji. A my tvrdíme, že túto veľkú pozornosť si táto vzácna plodina rozhodne zaslúžila!

Mesto Spišská Belá pripravilo 14. ročník Spišského zemiakarského jarmoku v spolupráci so Zemiakarským zväzom Slovenskej republiky (na jarmoku v zastúpení predsedu Viliama Bezáka), Slovsolanum družstvom Spišská Belá (zastupoval predseda Jaroslav Mačák), VŠÚZ, a.s. Veľká Lomnica, HOS ÚKSÚP Spišská Belá (zastupoval vedúci Marián Tokár), AT TATRY, s.r.o. Spišská Belá (zastupoval Milan Krajanec ml.), Poľnohospodárskym družstvom Tatry Spišská Belá (v zastúpení podpredsedu Martina Šoltýsa) a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinovou komorou v Poprade.

Na jarmoku sa predstavili títo vystavovatelia: VŠÚZ a. s. Veľká Lomnica, HOS ÚKSÚP Spišská Belá, Slovsolanum družstvo Spišská Belá, AT TATRY s r. o. Spišská Belá, HZPC a APH Slovensko s r. o. Poprad, Norika Slovensko s r. o. Košice, Europlant s r. o. Poprad, Syngenta s r. o. Slovakia, Slovchips Smižany, Slovenský včelársky spolok, Podtatranský vinársky spolok Veľká Lomnica, Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, K-cesnak Čeľadince.

Podujatie sa odštartovalo v kinosále mesta o 10.30 hod odborným seminárom pre záhradkárov a chovateľov o pestovaní sliviek, zemiakov a chove králikov s účasťou uznávaných odborníkov. „O agrotechnických opatreniach proti suchu pri pestovaní zemiakov v podmienkach bez závlah“ sa prítomným vyjadril Marián Tokár, špecialista na odrody a pestovanie zemiakov. Samuel Michálek, odborník pre ovocie a odrody ovocia, zúčastnených oboznámil s „Vývojovými trendami pestovania sliviek na Slovensku“. Podpredseda ÚOK pre chov králikov SZCH Peter Supuka prednášal o „Chove králikov v drobnochove“.

Úvod hudobného programu patril na pravé poludnie dychovej hudbe Belančanka zo Spišskej Belej pod vedením Júliusa Zentka, ktorá si pozvala na náš jarmok aj poľských hostí z dychovej hudby z Jurgówa.

Spišský zemiakarský jarmok oficiálne otvoril o 14.00 hod primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak aj za účasti predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milana Semančíka, vedúcej kancelárie generálneho riaditeľa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Kataríny Hanzelyovej, ÚKSÚP v Spišskej Belej reprezentoval Marián Tokár, Ústřední kontrolní a skúšební ústav zemědelský v ČR zastupoval Jaroslav Staňa a Český bramborářsky svaz tajomník Josef  Králiček.  Na pódiu sme privítali aj zástupcov delegácii z našich partnerských miest. Nemecké mesto Brück zastupoval viceprimátor Michael Klenke, poľský Ozarow primátor Marcin Majcher, poľskú Szczawnicu primátor Gregorz Niezgoda a tohtoročného jarmoku sa zúčastnilo aj Vysoké Mýto z Česka v zastúpení vicestarostky Heleny Kejzlarovej (s mestom Vysoké Mýto plánuje Spišská Belá uzavretie zmluvy o spolupráci). Jarmok bol slávnostne otvorený symbolickým pozbieraním úrody zemiakov a odovzdaním dožinkového venca primátorovi mesta. Úrodu požehnal rímsko-katolícky kaplán zo Spišskej Belej Marek Suchanovský.

Vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil primátor mesta aj to, že jarmok plní jednak spoločensko-kultúrnu funkciu, no zároveň touto formou poukazuje na náročnú prácu poľnohospodárov nášho regiónu, ako aj na problémy, s ktorými zápasia v nerovnakých podmienkach s ostatnými štátmi EÚ a na problémy, ktoré súvisia s pestovaním zemiakov v našej oblasti. Poukázal aj na okolnosti, ktoré spôsobujú znižovanie plôch, na ktorých sa pestujú zemiaky aj na našom území a na častý dovoz nekvalitných zemiakov zo zahraničia. Zdôraznil aj, že jarmok ponúka priestor na podporu miestnych a slovenských poľnohospodárov a spracovateľských firiem a teda podporu slovenských produktov – ich výroby a predaja na Slovensku.

Po tejto oficiálnej časti programu už na pódiu dostala priestor zábava pre všetkých prítomných a to najmä vo folklórnom prevedení. Na ľudovú nôtu nás ako prvá naladila Ľudová cimbalová hudba Jána Stupku. Svojím neopakovateľným humorom nás rozosmial ľudový rozprávač Jožko Jožka, ktorého vystúpenie výborne dopĺňal jeho folklórny súbor Vargovčan. V rezkom tempe sa pokračovalo aj pri vystúpení členov folklórneho súboru Magura z Kežmarku, ktorí zožali u publika obrovský aplauz. Ani náhly dážď neodradil skalných fanúšikov Kollárovcov v tom, aby zotrvali až do konca ich vynikajúceho vystúpenia. Tí, ktorí sa naozaj radi zabávajú, ostali na námestí aj napriek pokračujúcemu dažďu a zatancovali si na diskotéke s DJ Marošom.

Sprievodný program bol rovnako zaujímavý. V záhrade mestskej knižnice ste si mohli pozrieť výstavu zvierat drobnochovateľov a v priestoroch AT TATRY s.r.o. sa vám ponúkla okresná výstava ovocia a zeleniny. Za tieto výstavy vďačíme Základnej organizácii Slovenského zväzu drobnochovateľov v Spišskej Belej  a Okresnému výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Poprade.

Aj tento rok bol veľký záujem o tombolu (bolo predaných 1228 ks tombolových lístkov), z ktorej výťažok poputuje ťažko chorým detičkám zo Spišskej Belej, ktoré potrebujú súrne našu pomoc.

O mnoho úsmevov počas jarmoku sa postaral aj náš maskot Gruľko, novinkou bola „zemiaková“ fotostena, ktorá lákala mladých i starších a určite ste v ušiach zachytili aj chytľavú skladbu Zemiačok v podaní skupiny Bravo z Novej Ľubovne, ktorá bola neoficiálnou hymnou jarmoku.

Všetci zemiakoví gurmáni si mohli pochutnať na zemiakových jedlách od výmyslu sveta a Mesto Spišská Belá dokonca návštevníkom jarmoku zdarma ponúkalo uvarené zemiaky s cibuľou a slaninou (navarilo a takto sa rozdalo 100 kg zemiakov). Tradičnými slovenskými zemiakovými jedlami sa prezentovali členovia Klubu seniorov zo Spišskej Belej.

Na jarmoku mohli návštevníci vidieť viac ako 100 odrôd zemiakov, historickú i súčasnú poľnohospodársku techniku na pestovanie zemiakov. Slovsolanum družstvo Spišská Belá a spoločnosť AT TATRY opätovne ponúkali možnosť zakúpiť si sadivo i konzumné zemiaky.

Spišský zemiakarský jarmok  sa radí medzi najväčšie kultúrno-spoločenské udalosti v našom malebnom meste a každoročne priláka do Spišskej Belej niekoľko tisíc návštevníkov jednak z nášho mesta, ale zároveň aj zo širokého okolia a zahraničia. Veľmi nás teší, že každým rokom stúpa počet návštevníkov nášho zemiakarského jarmoku, toto je pre nás akýmsi záväzkom, aby sme vám prinášali počas tohto podujatia stále lepší a lepší zážitok.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o to, aby bol 14. ročník Spišského zemiakarského jarmoku taký vydarený, či už vyššie uvedeným poľnohospodárskym subjektom, vystavovateľom, zamestnancom Mestského úradu v Spišskej Belej, členom Klubu seniorov v našom meste, Face clubu, podnikateľom poskytujúcim služby občerstvenia, stravovania a podobné služby, podnikateľom, ktorí prispeli cenami do tomboly, ako aj vám všetkým, ktorí ste prišli na jarmok pozrieť, či sa zabaviť.

Vyhodnotenie sprievodných súťaží:

Súťaž o najkrajší balkón:

 1. Pavol Slovík
 2. Pavol Marek
 3. Jaroslav Bachleda

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku:

 1. Ľubomír Budzák
 2. Ján Galanty
 3. Viera Neupauerová

Súťaž v škrabaní (šúpaní) zemiakov:

 1. Gregorz Niezgoda, primátor mesta Szczawnica, Poľsko (zvíťazil druhý rok po sebe)
 2. Helena Kejzlarová, vicestarostka mesta Vysoké Mýto, Česko
 3. Michael Klenke, viceprimátor mesta Bruck , Nemecko

Súťaž o najväčší zemiak:

 1. Jarmila Bonková (PP) 1,290 kg
 2. Veronika Lacková (Sp. Belá) 1,280 kg
 3. Helena Herbrichová (Sp. Belá) 1,231 kg
Miss odroda
1. miesto: odroda Mozart, zástupca v SR,  HZPC Slovensko,  Poprad
2. miesto: odroda Annabelle, HZPC Slovensko, Poprad
3. miesto: Jelly, zástupca v SR, EUROPLANT šľachtiteľská, Poprad
Súťaž o najchutnejší zemiak – odrodu
1. miesto:  odroda Marabel, zástupca v SR Europlant šľachtiteľská, Poprad
2. miesto: odroda Anuschka, zástupca v SR Europlant šľachtiteľská, Poprad
3. miesto: odroda Mariannka, Slovbys, Spišská Belá

 

Výsledky súťaže organizovanej na SOŠ (Kušnierska brána) v Kežmarku o zemiaku s názvom: Zemiaky naše každodenné.

1. Filip Bekeš
2. Jakub Slavkovský
3. Dávid Romaňák
Pre viac fotografií zo Spišského zemiakarského jarmoku kliknite prosím sem.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X