hocico...
AktualitySpišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 363

Prezident SR Andrej Kiska na 16. Spišskom zemiakarskom jarmoku

Sobota 22. septembra 2018 sa v Spišskej Belej niesla v znamení zemiakov, jednej z najpestovanejších a najvýznamnejších plodín v podtatranskom kraji a to pri príležitosti tradičného Spišského zemiakarského jarmoku.
16. ročník Spišského zemiakarského jarmoku bol ešte o niečo výnimočnejší ako obvykle. Pozvanie na tohtoročný jarmok totižto prijal aj – jeho Excelencia, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Mesto Spišská Belá pripravilo 16. ročník Spišského zemiakarského jarmoku v spolupráci so Zemiakarským zväzom Slovenskej republiky, spoločnosťou SLOVBYS s.r.o. Spišská Belá (na jarmoku v zastúpení Jaroslavom Mačákom, konateľom), Hlavnou odrodovou skúšobňou ÚKSÚP Spišská Belá (v zastúpení Marošom Tokárom, vedúci stanice), spoločnosťou AT TATRY, s.r.o. Spišská Belá (v zastúpení Milanom Krajancom ml.), Poľnohospodárskym družstvom TATRY Spišská Belá (v zastúpení Martinom Šoltýsom) a Strednou odbornou školou agropotravinárskou a technickou v Kežmarku (v zastúpení riaditeľom školy Stanislavom Marhefkom).

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav zemiakarský v Bratislave na jarmoku zastupovala riaditeľka odboru skúšobníctva a kontroly Daniela Bukovská, ktorá v mene generálneho riaditeľa odovzdala poďakovanie a pamätnú medailu primátorovi mesta Štefanovi Bieľakovi za jeho osobnú angažovanosť pri príprave doterajších 16 ročníkov tohto jarmoku. Jarmoku sa zúčastnil aj tajomník Českého bramborářskeho sväzu Josef Králiček i delegácia z poľského partnerského mesta Ožarow.

Predpoludním sa v kinosále mesta konal odborný seminár pre odbornú i širokú verejnosť, ktorý pripravil HOS ÚKSÚP Spišská Belá. Na seminári odzneli prednášky na témy: Aké budú zemiaky z úrody 2018 (ÚKSÚP Spišská Belá); Pestovanie ovocia v chladnejších pestovateľských oblastiach (ÚKSÚP Bratislava); Predstavenie regionálnych producentov potravín z okresu Kežmarok – možnosti podpory predaja a distribúcie potravín (CPRRKK + ÚKSÚP + CRT PSK VT).

Spišský zemiakarský jarmok oficiálne otvoril o 14.00 hod primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak. Hneď v úvode privítal na pódiu prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý poctil svojou prítomnosťou náš Spišský zemiakarský jarmok po prvýkrát. „Tento jarmok je výnimočný aj tým, že práve pred otvorením jarmoku jeho vyššie uvedení  organizátori odpísali Zmluvu o spolupráci a partnerstve (tzv. Memorandum o zemiakoch). Cieľom tejto zmluvy je aj propagácia regionálnej značky kvality „Spišské zemiaky“, ktoré sú dnes už registrované aj ochrannou známkou. Výsledkom tejto doterajšej spolupráce je aj založenie predajne regionálnych potravín práve v Spišskej Belej (v mestských priestoroch na Hviezdoslavovej 1), ktoré bude prevádzkovať Stredná odborná škola agropotravinárska a technická so sídlom v Kežmarku. A práve v tejto predajni sa budú predávať aj spomínané spišské zemiaky popri potravinách vyrábaných inými regionálnymi producentmi,“ zdôraznil vo svojom príhovore primátor mesta.

Prezident Andrej Kiska si vo svojom príhovore na otvorení jarmoku zaspomínal na detstvo strávené na Zamagurí, ako aj na študentské časy a povinné zemiakové brigády. Pripomenul, že zemiaky boli a sú našim „druhým chlebom“, a žiaľ v súčasnosti nie sme sebestační v ich výrobe na Slovensku a musíme ich dovážať zo zahraničia. A práve potravinovej sebestačnosti by sme mali venovať omnoho väčšiu pozornosť.

Následne prítomní spoluorganizátori jarmoku, ako aj menovaní hostia spolu s prezidentom Andrejom Kiskom symbolicky pozbierali úrodu posledných zemiakov na tribúne. Úrodu zemiakov požehnal správa miestnej rímskokatolíckej farnosti – pán farár Jakub Grich, ktorý si tiež zaspomínal na „grulovky“ počas svojho detstva a mladosti, ale aj na to, ako boli zemiaky ich  každodenným jedlom – ráno, na obed i večer, pričom na záver poznamenal „A preto nás bolo doma toľko detí, …. preto jedzte zemiaky“.

Po otvorení jarmoku  nasledovala súťaž v škrabaní zemiakov, do ktorej sa zapojil aj pán prezident Andrej Kiska. Ten sa na súťaž poriadne pripravil a doniesol si z domu vlastnú škrabku. A možno aj tá mu priniesla šťastie a vďaka nej sa stal víťazom tejto súťaže. V súťaži mu boli súpermi primátor mesta Štefan Bieľak, Marián Tokár (ÚKSÚP Spišská Belá ), Josef Králiček (Český bramborářsky svaz) a Pawel Rendziak (Ožarov, Poľsko).

Na jarmoku sa predstavili títo vystavovatelia: AT TATRY spol. s r. o. Spišská Belá, SLOVBYS, s. r. o. Spišská Belá , HZPC a APH Slovensko s.r.o. Poprad , EUROPLANT, s. r. o. Poprad, HOS ÚKSÚP Spišská Belá, SLOVCHIPS Smižany, PODTATRANSKÝ VINÁRSKY SPOLOK Veľká Lomnica, PD Goral Veľká Franková, Norika Slovensko s.r.o. Košice, Oblastný výbor slovenského zväzu záhradkárov, Stredná odborná škola (SOŠ) Podolínec, Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok.

Po tejto oficiálnej časti programu už na pódiu dostala priestor zábava pre všetkých prítomných a to najmä vo folklórnom prevedení. Úvod hudobného programu patril dychovej hudbe Belančanka zo Spišskej Belej, ktorá vystúpila ešte pred otvorením jarmoku. Na ľudovú nôtu vás naladila Detská ľudová hudba Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej a následne goralská mužská spevácka skupina z Lendaku. V rezkom tempe sa pokračovalo aj pri vystúpení členov folklórneho súboru Lomničan a najznámejšie hity Karola Duchoňa predstavila skupina Duchoňovci. Záver hudobného programu patril jednej z najúspešnejších slovenských hudobných skupín – skupine Desmod, ktorú privítalo búrlivým potleskom plné spišskobelianske námestie. Tí, ktorí sa radi zabávajú, ostali na námestí aj po koncerte a zatancovali si na diskotéke s DJ Marošom.

Sprievodný program bol rovnako zaujímavý. V priestoroch AT TATRY s.r.o. sa uskutočnila okresná výstava ovocia a zeleniny, ktorú zorganizoval Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Poprade. Ďalším sprievodným programom bola Výstava zvierat, ktorú zorganizovala Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov.

Aj tento rok bol veľký záujem o tombolu, v ktorej ste mohli vyhrať zaujímavé ceny ako dámsky či pánsky bicykel, automatickú práčku a mnoho iných. Predaných bolo až 1 592 ks tombolových lístkov. Toto cestou sa chceme zároveň poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám ceny venovali do tomboly.

O mnoho úsmevov počas jarmoku sa postaral aj náš maskot Gruľko a „zemiaková“ fotostena, ktorá lákala mladých i starších.

Všetci zemiakoví gurmáni si mohli pochutnať na zemiakových jedlách od výmyslu sveta a Mesto Spišská Belá dokonca návštevníkom jarmoku zdarma ponúkalo uvarené zemiaky s cibuľou a slaninou (navarilo a takto sa rozdalo 100 kg zemiakov). Tradičnými slovenskými zemiakovými jedlami sa prezentovali členovia Klubu seniorov zo Spišskej Belej.

Na jarmoku mohli návštevníci vidieť viac ako 100 odrôd zemiakov. Pozdĺž spišskobelianskeho námestia bol rozmiestnený v jednotlivých stánkoch kompletný sortiment zemiakových odrôd registrovaných v SR a vybrané zemiakové sadivo i konzumné zemiaky boli zároveň v predaji. Detských i dospelých divákov potešila aj výstava poľnohospodárskej techniky používanej pri pestovaní zemiakov. Veľkým lákadlom pre všetkých návštevníkov určite bola aj prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov a prezentácia značky regionálnej kvality Spišské zemiaky. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok si túto prezentáciu pripravilo ako súčasť oficiálneho otvorenia vyššie spomenutej predajne regionálnych potravín REGIOSHOP – Regionálne potraviny (Založenie predajne je zároveň  jednou z aktivít Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o to, aby bol 16. ročník Spišského zemiakarského jarmoku taký vydarený, či už vyššie uvedeným poľnohospodárskym subjektom, vystavovateľom, zamestnancom Mestského úradu v Spišskej Belej, členom Klubu seniorov v našom meste, Face clubu, podnikateľom poskytujúcim služby občerstvenia, stravovania a podobné služby, podnikateľom, ktorí prispeli cenami do tomboly, ako aj vám všetkým, ktorí ste prišli na jarmok pozrieť, či sa zabaviť.

Vyhodnotenie sprievodných súťaží:

Súťaž o najkrajší balkón:

 1. miesto – Ing. Ján Svocák
  2. miesto – Jana Bachledová
  3. miesto – Pavol Marek

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku:

 1. miesto – Bibiána Ščigulinská
  2. miesto – František Birošík
  3. miesto – Irena Vaverčáková

Miss odroda

 1. miesto: MOZART – HZPC
 2. miesto: WENDY – Norika
 3. miesto: MALVINA – Europlant

Súťaž o najchutnejší zemiak – odrodu

 1. miesto: Anuschka, Europlant, Spišská Belá 79 b
 2. miesto: Annalena, Europlant, Poprad 75 b
 3. miesto: Dominika, Slovbys, s. r. o. Spišská Belá 74 b; Dominika, Mária Vidová SHR, Spišská Belá 74 b

Viac fotografií nájdete na Facebook Mesto Spišská Belá.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X