hocico...
Spišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 206

Spišský zemiakarský jarmok 2006

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii 4. spišského zemiakarského jarmoku, osobitne spoluorganizátorom tohto podujatia : spoločnosti AT TATRY s.r.o. Spišská Belá, družstvu SLOVSOLANUM Spišská Belá, HOS ÚKSUP Spišská Belá, VŠUZ a.s. Veľká Lomnica, Poľnohospodárskemu družstvu TATRY Spišská Belá. Rovnako poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom mesta, ktorí odviedli výbornú prácu. Rovnako poďakovanie patrí Základnej organizácii Slovenského zväzu chovateľov, ktorá počas jarmoku usporiadala propagačnú výstavu drobných zvierat v záhrade mestskej knižnice.

Výsledky súťaží – 4. Spišský zemiakarský jarmok – 23.9.2006 – Spišská Belá :
-MISS ODRODA –z viac ako 100 odrôd zemiakov vyhrala odroda PIKASO, VELOX, ALMERA (v ankete sa zúčastnilo
okolo 300 hlasujúcich) – odrodu šľachtí HOS UKSUP-u Spišská Belá
– Súťaž v šúpaní zemiakov – vyhrala p. Iveta Žmijovská zo Spišskej Belej
-Súťaž v jedení zemiakov – vyhral p. František Legat z Popradu
– Súťaž o Najväčší zemiak – vyhral UKSUP Spišská Belá – najväčší zemiak váţil 1,384 kg
Súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu s tematikou poľnohospodárstva
1. miesto – Ján Ištócy, Hviezdoslavova 8, Sp. Belá
2. miesto – R. Tremba, Moskovská ulica, Sp. Belá
3. miesto – Ján Neupauer, Krátka ulica, Spišská Belá
Súťaž o vytvorenie loga zemiakárskeho jarmoku
– najlepší návrh – Melánia Jandurová (učiteľ ZUŠ Spišská Belá).

„Najkrajšia predzáhradka v Spišskej Belej 2006“
Ing. František Hrobák Nová 9 1. miesto 4.000,–Sk
Juraj Jezerčák Zimná 64 2. miesto 2.500,– Sk
Viera Šterbáková gen. L.Svobodu 2 3. miesto 1.500,– Sk
Do súťaţe sa prihlásilo 13 osôb.
„Najkrajší kvetinový balkón v Spišskej Belej 2006
Neudelené – 1. miesto
Magdaléna Jezerčáková Družstevná 56 2. miesto 1.500,- Sk
Mária Ramsová Záhradná 1 3. miesto 1.000,– Sk
Do súťaţe sa prihlásili 3 osoby.
Osobitné ocenenie primátora mesta získalo Spoločenstvo vlastníkov bytov OLFA Továrenská 7, Sp. Belá cena – 2.000,– Sk za vzornú úpravu zelene pred bytovým domom na Továrenskej ulici č. 7 v Spišskej Belej
Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým tým, ktorí sa zapojili do uvedených súťaží a gratuluje víťazom.

Viac fotografií na Facebook Spišská Belá fotogaléria

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X