hocico...
Spišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 210

Spišský zemiakarský jarmok 2007

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii 4. spišského zemiakarskeho jarmoku, osobitne spoluorganizátorom podujatia: spoločnosti AT TATRY, s. r. o., Spišská Belá, družstvu SLOVSOLANUM Spišská Belá, HOS ÚKSUP Spišská Belá, VŠUZ, a. s., Veľká Poďakovanie za prípravu jarmoku Lomnica, Poľnohospodárskemu družstvu TATRY Spišská Belá. Rovnako poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom mesta, ktorí odviedli výbornú prácu a tiež Základnej organizácii Slovenského zväzu chovateľov, ktorá počas jarmoku usporiadala propagačnú výstavu drobných zvierat v záhrade mestskej knižnice.

Jeho bohatý kultúrny program bol popretkávaný početnými súťažami a tu sú ich výsledky. Súťaž v strúhaní zemiakov: 1. miesto Agáta Fedorová z Krížovej Vsi, 2. miesto Anna Olekšáková, 3. miesto Štefánia Garajová zo Štrby. Súťaž v jedení halušiek: 1. miesto Karol Neupauer, 2. miesto Róbert Špiner z Huncoviec, 3. miesto Jozef Bachleda zo Štrby. Súťaž o najväčší zemiak: 1. miesto Ing. Milan Toma z Popradu, 2. miesto Jaroslav Mikula z ÚKSÚP Spišská Belá, 3. miesto J. Kolodzej. Súťaž „miss odroda”: l. miesto návštevníci udelili odrode VIVALDI z HZ PC Poprad, druhé CARERRA taktiež z HZ PC Poprad, tretie odrode PICASSO z Triana Bratislava. O najkrajšiu predzáhradku: 1. miesto – Irena Kubíková, 1. mája 47, 2. miesto – Peter Maček, Nová 27, 3. miesto – Jana Kuchtová, Osloboditeľov 47. O najkrajší balkón: 1. miesto – Pavol Marek, Družstevná 64, 2. miesto – Ľuboš Gotzman, Kúpeľná 1, 3. miesto – nebolo udelené O najzaujímavejšiua fotografiu s poľnohospodárskou tematikou: 1. miesto – Vlastimil Charitum: Malí brigádnici, 2. miesto – František Chovanec: Bez názvu, 3. miesto – Dušan Božík: S čertom.

Viac fotografií na Facebook Spišská Belá fotogaléria

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X