hocico...
Spišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 207

Spišský zemiakarský jarmok 2005

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii 3. spišského zemiakárskeho jarmoku, osobitne spoluorganizátorom tohto podujatia : spoločnosti AT TATRY s.r.o. Spišská Belá (Ing. Petrovi Firekovi), družstvu SLOVSOLANUM Spišská Belá (Ing. Jaroslavovi Mačákovi), HOS ÚKSUP Spišská Belá (Ing. Mariánovi Tokárovi), VŠUZ a.s. Veľká Lomnica (Ing. Júliusovi Danišovi), Poľnohospodárskemu družstvu TATRY Spišská Belá (Ing.Martinovi Šoltýsovi). Rovnako poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom mesta, ktorí odviedli výbornú prácu.

Viac fotografií na Facebook Spišská Belá fotogaléria

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X