hocico...
Spišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 278

Spišský zemiakarský jarmok 2010

V sobotu 18. septembra sa na námestí v Spišskej Belej uskutočnil už 8. ročník Spišského zemiakarského jarmoku. „Objednané” vydarené počasie prilákalo na námestie mnohých domácich i cezpoľných návštevníkov. Jarmok pripravovalo mesto v spolupráci so Zemiakarským zväzom SR, UKSUP HOS Spišská Belá, AT TATRY, s. r. o., Spišská Belá, Poľnohospodárskym družstvom Tatry Spišská Belá, Družstvom SLOVSOLANUM Spišská Belá, Výskumným šľachtiteľským ústavom zemiakarským, a. s., Veľká Lomnica a s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v Poprade. Slávnostné otvorenie jarmoku sprevádzalo už tradičné posvätenie úrody, symbolické zbieranie zemiakov a meranie síl v škrabaní zemiakov, pri ktorom pozvaní hostia predviedli svoju zručnosť. Najrýchlejším bol Ing. Ladislav Faix, podpredseda okresného výboru Zväzu slovenských záhradkárov (pre okres Poprad a Kežmarok), ale šikovné ruky mali aj Dr. Staňa, generálny riaditeľ UKSUZ Česká republika, Ing. Anna Vitariušová, generálna riaditeľka UKSUP Bratislava, Ing. Ján Heldák (zástupca Zemiakarského zväzu SR a riaditeľ VŠÚZ, a. s., Veľká Lomnica a JUDr. Štefan Bieľak, primátor nášho mesta.
V rámci jarmoku bolo možné sa dozvedieť zaujímavé informácie o pestovaní a ochrane zemiakov, vidieť viac ako 60 odrôd zemiakov (menej ako po iné roky), historickú i súčasnú poľnohospodárku techniku na pestovanie zemiakov, či ochutnať zemiakové a iné špeciality. V rámci jarmoku sa uskutočnil aj seminár pre širokú verejnosť o pestovaní a ochrane zemiakov pod záštitou UKSUP. Počas jarmoku sa konali aj dve sprievodné akcie: Výstava zvierat drobnochvateľov zo Spišskej Belej v záhrade mestskej knižnice a Okresná výstava ovocia a zeleniny Slovenského zväzu záhradkárov v budove AT TATRY na Petzvalovej ulici. Jarmok bol popretkávaný bohatým kultúrnym programom, ktorý ukončila hudobná skupina The Backwards s legendárnymi hitmi od skupiny The Beatles. Rekord v počte predaných tombolových lístkov z minulého ročníka bol prekonaný, predalo sa až 2500 tombolových lístkov. A zábava pokračovala do neskorej noci.
Súťaž o najväčší zemiak 1. miesto: Odroda Arnova – pestovateľ: UKSUP Spišská Belá, hmotnosť 946 g 2. miesto: Odroda Spinela – pestovateľ: UKSUP Spišská Belá, hmotnosť 891 g 3. miesto: Odroda HZ 387 – pestovateľ: HZPC, s. r. o., hmotnosť 858g (v minulom roku mal najväčší zemiak viac ako 1 400 g) Súťaž v jedení zemiakov 1. miesto: Stanislav Hangurbadžo 2. miesto: Lukáš Mačák 3. miesto: Róbert Špiner Súťaž o najchutnejší zemiak 1. miesto: odroda Red Fantasy – Agto tacio Liptovský Mikuláš 2. miesto: odroda Spinela – VŠÚZ Veľká Lomnica Lauta – PD Liptovský Mikuláš 3. miesto: odroda Anabel – AT TATRY, s. r. o., Spišská Belá Súťaž Miss odroda (o najkrajšie vyzerajúcu odrodu) 1. miesto: odroda Mocard 2. miesto: odroda Matabel 3. miesto: odroda Picasso Súťaž – O najkrajšiu predzáhradku (vyhlásená mestom) 1. miesto: Ľudmila Smreková, Družstevná 61, Spišská Belá (odmena 150 EUR) 2. miesto: Janka Tomalová, Štefánikova 15, Spišská Belá (odmena 100 EUR) 3. miesto: Eva Rusiňáková, Továrenská 13, Spišská Belá (odmena 70 EUR) Súťaž – O najkrajší balkón (vyhlásená mestom) 1. miesto: Jozef Jezerčák, Družstevná 56, Spišská Belá (odmena 100 EUR) 2. miesto: Janka Kuchtová, Osloboditeľov 47, Spišská Belá (odmena 75 EUR) 3. miesto: Pavol Marek, Družstevná 64, Spišská Belá (odmena 50 EUR) Pred Zemiakarským jarmokom ÚKSUP Spišská Belá a primátor mesta Spišská Belá vyhlásili vedomostnú súťaž „Zemiak náš druhý chlieb”, do ktorej sa zapojili žiaci Strednej odbornej školy v Kežmarku (v Pradiarni): 1. Ľudmila Vidová 3. ročník a Svetlana Hangurbadžová 4. ročník, 2. Anna Stupaková 3. ročník a Daniela Karkošová 4. ročník, 3. Žofia Badovská 3. ročník a Patrícia Andrášová 4. ročník. Primátor mesta Spišská Belá vyhlásil pred jarmokom výtvarnú súťaž „Zemiak náš druhý chlieb”, do ktorej sa zapojili žiaci Základne umeleckej školy v Spišskej Belej: Kategória mladších žiakov 1. miesto Lívia Kovalčíková 6-ročná 2. miesto Mária Kovalčíková 6-ročná 3. miesto Klaudia Zatkovská 8-ročná Kategória starších žiakov 1. Monika Ferenčáková 12-ročná 2. Natália Neupauerová 12-ročná 3. Tatiana Jacenková 12-ročná.

Viac fotografií na Facebook Spišská Belá fotogaléria

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X