hocico...
Spišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 178

Spišský zemiakarský jarmok 2013

V sobotu 21. septembra 2013 sa konal v Spišskej Belej už 11. ročník známeho poduja tia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori tohto jarmoku boli už tradične Mesto Spišská Belá, Zemiakarský zväz SR, Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora Poprad, Hlavná odrodová skúšobňa ÚKSÚP-u Spišská Belá, AT TATRY, spol. s r. o., Spišská Belá, Slovsolanum, družstvo Spišská Belá, Poľnohospodárske družstvo Tatry Spišská Belá, VŠÚZ, a. s., Veľká Lomnica. Na otváracom ceremoniáli sa okrem organizátorov zúčastnila aj Ing. Zuzana Hudecová, ria diteľka odboru odrôd ÚKSÚP Bratislava, Josef Králiček, tajomník Českého zemiakarského zväzu a Laszlo Gergely z Centrálneho úradu pre kontrolu potravín z Budapešti (Maďarsko). Na otvorení bol prítomní aj prednosta Obvodného úradu v Kežmarku Ján Ferenčák a v popoludňajších hodinách na jarmok prišiel aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. Podujatie sa konalo aj vďaka podpore od Oblastnej organizácie cestovného ruchu TATRY- SPIŠ – PIENINY so sídlom v Kežmarku (ktorej je mesto Spišská Belá členom).

Jarmok bol slávnostne otvorený symbolickým pozbieraním úrody zemiakov, ktoré zostali na tribúne a odovzdaním dožinkových 11. Spišský zemiakarský jarmok 2013 vencov primátorovi mesta a zástupcovi ÚKSÚP-u. Na tomto jarmoku sa predstavili títo vystavovatelia: VŠÚZ, a. s., Veľká Lomnica, HOS ÚKSÚP, Spišská Belá, Slovsolanum družstvo, Spišská Belá, Poľnohospodárske družstvo Tatry Spišská Belá, AT TATRY, s. r. o., Spišská Belá, HZPC a APH Slovensko, s. r. o., Poprad, Norika Slovensko, s. r. o., Košice, Europlant, s. r. o., Poprad, TSA, s. r. o., Kež marok, Bayer, s. r. o., Bratislava, Arys ta, s. r. o., Bratislava, Syngenta Bratislava, Lupienkári zo Spišskej Novej Vsi. Svojimi produktmi sa na jarmoku prezentoval aj Tatrakon, s. r. o., Poprad a svoj stánok s kvalitným vínom mal aj Podtatranský vinársky spolok. Ako uviedol vo svojom príhovore primátor mesta, tento jarmok plní funkciu odbornú i spoločensko-kultúrnu. Aj takouto formou poukazuje na prácu poľnohospodárov v našom regióne, na problémy, s ktorými zápasia v nerovnakých podmienkach s ostatnými štátmi EÚ ako aj na problémy, ktoré súvisia s pestovaním zemiakov v našej oblasti. Tento jarmok má poukázať na okolnosti, ktoré spôsobujú znižovanie plôch, na ktorých sa pestujú zemiaky aj na našom území a na častý dovoz nekvalitných zemiakov zo zahraničia. Cieľom tohto jarmoku je aj podpora miestnych a slovenských poľnohospodárov a spracovateľských firiem a podpora slovenských produktov – ich výroby a predaja na Slovensku. Zároveň je tento jarmok aj príležitosťou na obyčajné medziľudské stretnutia, na dobrú náladu a zábavu.

Na jarmoku mohli návštevníci vidieť viac ako 100 odrôd zemiakov, historickú i súčasnú poľnohospodársku techniku na pestovanie zemiakov, tradičný salaš s ovcami, ktorý na námestí vybudovala spoločnosť AT TATRY, s. r. o. Jarmok obohatila aj výsta va zvierat drobnochovateľov zo Spišskej Belej v záhrade mestskej knižnice. V budove AT TATRY na konci námestia sa uskutočnila výstava ovocia a zeliny z produkcie záhradkárov zo Slovenského zväzu záhradkárov za okres Kežmarok a Poprad. Oproti minulému roku bolo na námestí dostatok jedál a rôznych špecialít zo zemiakov. Zemiakové špeciality rozvoniavali po celom námes tí. Zemiakové špirály, pirohy, placky, halušky, zemiaky plne né, opekané, zemiakové klobásy, tiež tradičné zemiaky pečené v šupke vrátane krúpovej polievky, ktoré počas celého dňa pripravovali členovia Klubu dô chodcov zo Spišskej Belej. Novou atrakciou bola domáca zabíjačka prasaťa, ktorú priamo na námestí zabezpečovalo mesto. Novinkou bol aj nový maskot jarmoku – Gruľko, ktorý počas celého dňa zabával návštevníkov jarmoku. Ako zemiaky jesť, to vie každý, ale ako ich správne pestovať, iba tí kompetentní. So svojimi vedomosťami a skúsenosťami sa preto podelili v rámci seminára určeného širokej verejnosti, ktorý sa uskutočnil v kinosále mesta pod záštitou ÚKSÚP-u. Preberali sa tieto témy: Odrody ovocných druhov do záhrad vo vyšších polohách, Odrody zemiakov a ich odolnosť voči suchu. Kultúrny program jarmoku bol pestrý svojimi vystúpeniami, ktoré potešili oči i uši divákov: Spišskobelianska dychovka, Folklórna skupina Javorina z Kolačkova, ktorá publikum potešila goralskými ľudovými piesňami a tancami, známi ľudoví zabávači Kajzer a Meluš, ktorých humor a dobrá nálada zahriala namiesto slnka, ktoré bolo v tento deň k Beľanom dosť skúpe. Cimbalová muzika Sláčik z Liptovského Mikuláša a hudobno-zábavné vystúpenie východniarskej kapely Ščamba publikum roztancovali. A vyvrcholením bolo vystúpenie vynikajúcich hudobníkov Pala Hammela s Jurajom Burianom. Do neskorých večerných hodín pokračovala zábava s DJ Marošom. Pre mnohých bolo najatraktívnejším programom vyhlásenie tomboly, tohto roku bolo zakúpených 1 082 ks tombolových lístkov.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a priebehu tohto ročného jarmoku (najmä vyššie uvedeným poľnohospodárskym subjektom, ich zamestnancom i zamestnancom mesta), žiakom a odborným pedagógom Strednej odbornej školy v Kežmarku (z Kušnierskej brány), podnikateľom poskytujúcim služby ob čerstvenia, stravovania a podob né služby, podnikateľom, ktorí prispeli cenami do tomboly, ako aj vám všetkým, ktorí ste prišli na jarmok pozrieť, či sa zabaviť. ĎAKUJEME.

Viac fotografií na Facebook Spišská Belá fotogaléria

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X