hocico...
Spišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 280

Spišský zemiakarský jarmok 2009

Na námestí v Spišskej Belej v sobotu 19. septembra sa uskutočnil už 7. ročník Spišského zemiakárskeho jarmoku. Krásne počasie prilákalo počas dňa na námestie obrovské množstvo ľudí nielen z nášho mesta, ale aj zo širokého okolia. Uvedený jarmok pripravilo mesto v spolupráci so Zemiakárskym zväzom SR, UKSUP Spišská Belá, AT TATRY, s. r. o., Spišská Belá, Poľnohospodárskym družstvom TATRY v Spišskej Belej, Družstvom SLOVSOLANUM Spišská Belá, Výskumným šľachtiteľským ústavom zemiakárskym, a. s., Veľká Lomnica a s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v Poprade. Jarmoku sa zúčastnilo mnoho pozvaných hostí, osobitne spomenieme aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Cabaj a predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, ktorý prevzal záštitu nad týmto jarmokom. Jarmoku sa zúčastnili aj delegácie zo všetkých partnerských miest – z poľskej Szczawnice, poľského Ožarowa i nemeckého Brucku. Zaujímavé bolo samotné otvorenie jarmoku, nakoľko všetci prítomní hostia najprv spolu s primátorom mesta museli pozbierať zemiaky rozsypané po tribúne a následne sa stretli Spišský zemiakársky jarmok v súťaži v škrabaní zemiakov na rýchlosť. Svoje schopnosti si priamo na pódiu zmerali Peter Chudík, Tibor Cabaj, Ľudoví Dorko, predseda Regionálnej poľnohospodárskej komory v Poprade a primátor nášho mesta. Počas 3 minút sa najviac darilo predsedovi prešovskej VÚC Petrovi Chudíkovi. V rámci tohto jarmoku bolo možné sa dozvedieť zaujímavé informácie o pestovaní a ochrane zemiakov, vidieť viac ako 100 odrôd zemiakov, historickú i súčasnú poľnohospodársku techniku na pestovanie zemiakov, ale aj „tradičný” salaš s ovcami, ochutnať zemiaky, či zemiakové špeciality. Súčasťou jarmoku bol aj seminár pre širokú verejnosť o pestovaní a ochrane zemiakov, najmä o význame používať kvalitnú, šľachtenú (certifikovanú) odrodu zemiakov, ktorá vám zaručí aj kvalitnú a bohatú úrodu a ktorú si môžete zalúpiť priamo v Spišskej Belej. Počas jarmoku sa uskutočnila aj výstava zvierat drobnochovateľov zo Spišskej Belej v záhrade mestskej knižnice, ktorá bola spojená aj s domácou zabíjačkou a ochutnávkou zabíjačkových jedál.

Počas dňa bol pripravený aj zaujímavý kultúrny program (na záver vystúpila hudobná skupina LOJZO) a hodnotná tombola (predalo sa takmer 2 000 lístkov). A zábava na námestí pokračovala do neskorej noci… Výsledky súťaží organizovaných počas jarmoku: Súťaž o Najväčší zemiak I. miesto – Knutelský Adrián, Spišská Belá (1 345 g) II. miesto – Ing. Mikula, UKUSP Spišská Belá (1 233 g) III. Miesto – Sebastián Malák, Krížová Ves (1 191 g) Súťaž v škrabaní zemiakov I. miesto – Peter Chudík II. miesto – Ľudovít Dorko III. miesto – Tibor Cabaj Súťaž v jedení zemiakov I. miesto – Stanislav Hangurbadžo, Krížová Ves II. miesto – Juraj Mareček, Spišská Belá III. miesto – Erik Strelec, Spišská Belá Súťaž o najchutnejší zemiak Najchutnejšia odroda (1. miesto) – Red anna – česká odroda (zástupca odrody Slovsolanum Spišská Belá), 2. miesto – odroda Baccara – nemecká odroda (zástupca odrody Europlant, s. r. o., Poprad) a 3. miesto – česká odroda Terka (zástupca odrody Slovsolanum Spišská Belá). Degustáciu zemiakov vykonávala komisia zložený z odborníkov z oblasti zemiakárstva. Miss odroda (súťaž o najkrajšiu odrodu) I. miesto – Vivaldi (Holandsko, oválna, bez očiek, veľmi skorá, na Slovensku ju zastupuje HZPC Poprad) II. miesto – Laura (červená, Nemecko, na SR ju zastupuje Europlant Poprad) III. miesto – Almera (žltošupka, Holandsko, na SR ju zastupuje Triana – Bratislava) Pred zemiakárskym jarmokom ÚKSÚP Spišská Belá vyhlásil vedomostnú súťaž „Zemiak náš druhý chlieb”, do ktorej sa zapojili žiaci Strednej odbornej školy v Kežmarku (v Pradiarni): I . miesto – 4.B trieda – Žofia Krigovská, Neupauerová Ivana II. miesto – 4.D trieda – Zavacká Jana, Hudačeková Bernadeta III. miesto – 4.A trieda – Mesaroš Miroslav, Csomor Patrik Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a priebehu tohtoročného jarmoku (najmä vyššie uvedeným poľnohospodárskym subjektom i zamestnancom mesta), podnikateľom, ktorí prispeli cenami do tomboly, ako aj vám všetkým, ktorí ste prišli na jarmok sa pozrieť, či zabaviť.

Viac fotografií na Facebook Spišská Belá fotogaléria

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X