hocico...
Spišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 169

Spišský zemiakarský jarmok 2012

Dvadsiateho druhého septembra sa konal v Spišskej Belej už 10. ročník známeho podujatia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori tohto jarmoku boli už tradične Mesto Spišská Belá, Zemiakarský zväz SR, Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora Poprad, Hlavná odrodová skúšobňa ÚKSÚP-u Spišská Belá, AT TATRAY, spol. s r. o., Spišská Belá, Slovsolanum, družstvo Spišská Belá, Poľnohospodárske družstvo Tatry Spišská Belá, VŠÚZ, a. s., Veľká Lomnica. Na otváracom ceremoniáli sa okrem organizátorov zúčastnila aj Denisa Bahledová, zástupkyňa Ministerstva pôdohospodárstva SR, Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory Bratislava, Juraj Moško, generálny riaditeľ UKSUP Bratislava, Villiam Bezák, predseda Zemiakarského zväzu SR, a Janka Majorová – Garstková, riaditeľka kancelárie Združenia región Tatry. Pozvanie na jarmok prijala aj delegácia z poľského partnerského mesta Ožarów s primátorom Marcinom Majcherom a delegácia nemeckého partnerského mesta Bruck vedená Michaelom Klenke. Jarmok sa začal tradičným slávnostným otvorením, v rámci ktorého bola pozvanými hosťami symbolicky pozbieraná úroda zemiakov, ktorá bola následne posvätená kaplánom našej rímskokatolíckej farnosti. Zástupca ministerstva pôdohospodárstva odovzdal primátorovi nášho mesta Pamätnú medailu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory ako poďakovanie za podporu poľnohospodárstva a osobitne zemiakarstva v našom meste. Primátor mesta vo svojom príhovore uviedol, že zemiak sa síce nazýva naším druhým chlebom, avšak v praxi to tak celkom nie je. Zemiaky sa prestávajú u nás pestovať (výmery plôch sú menšie), viac sa dovážajú k nám na Slovensko a teda cieľom jarmoku je aj snaha poukázať na súčasný nelichotivý stav podpory poľnohospodárstva a aj takýmto spôsobom podporiť poľnohospodárov. Následne primátor mesta spolu s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory odovzdal hlavným organizátorom jarmoku a tradičným niektorým vystavovateľom ocenenie – plakety za 10 rokov prípravy a organizovania tohto jarmoku, a to konkrétne: VŠÚZ, a. s., Veľká Lomnica HOS ÚKSÚP Spišská Belá Slovsolanum družstvo Spišská Belá Poľnohospodárske družstvo Tatry Spišská Belá AT TATRY, s. r. o., Spišská Belá HZPC a APH Slovensko, s. r. o., Poprad Triana, s. r. o., Bratislava Europlant, s. r. o., Poprad Okrem uvedených vystavovateľov sa na tomto jarmoku predstavili aj TSA, s. r. o., Kežmarok, Tatrakon, s. r. o., Poprad, Bayer, s. r. o., Bratislava, Arysta, s. r. o., Bratislava, Syngenta Bratislava, Norika Slovensko, Lupienkári zo Spišskej Novej Vsi. Svojimi produktmi sa na jarmoku prezentovala aj Tatranská mliekareň Kežmarok a svoj stánok s kvalitným vínom mal aj Podtatranský vinársky spolok. Výborne sa prezentovala najmä domáca firma AT TATRY, spol. s r. o., ktorá predstavila početnú najmodernejšiu poľnohospodársku techniku, ktorú nielen využíva, ale je aj jej predajcom. A popri tom predstavila aj starú, už historickú poľnohospodársku techniku spolu so salašom a zároveň poskytla bezplatne býka na pečenie zo svojho chovu. Na jarmoku mohli návštevníci vidieť viac ako 100 odrôd zemiakov, historickú i súčasnú poľnohospodársku techniku na pestovanie zemiakov, tradičný salaš s ovcami, potešiť sa výstavou zvierat drobnochovateľov zo Spišskej Belej v záhrade mestskej knižnice a ochutnať zemiaky a zemiakové špeciality, ktorých bolo viac ako po minulé roky. Novou atrakciou bolo pečenie býka priamo na námestí. Zemiakové špeciality rozvoniavali po celom námestí. Zemiakové špirály, pirohy, placky, halušky, zemiaky plnené, opekané, zemiakové klobásy, tiež tradičné zemiaky pečené v šupke, ktoré počas celého dňa pripravovali členovia Klubu dôchodcov zo Spišskej Belej. Ako zemiaky jesť, to vie každý, ale ako ich správne pestovať, iba tí kompetentní. So svojimi vedomosťami a skúsenosťami sa preto podelili v rámci seminára určeného širokej verejnosti, ktorý sa uskutočnil v kinosále mesta pod záštitou ÚKSUP-u, pobočka Košice. Preberali sa tieto témy: Zdravie ukryté v zemiaku, Zdravé sadivo – základ dobrej úrody, ďalšia téma bola z trochu iného súdka a mala názov Ovocinárstvo pod Tatrami. Kultúrny program jarmoku sa niesol najmä v znamení folklóru. Svojimi vystúpeniami potešili oči i uši divákov: Spišskobelianska dychovka, spevácka skupina Belan s ľudovou hudbou Olekšanka, FS Osturňanka, Detský folklórny súbor z poľského Jurgówa, FS Frankovčan. Muzikálový recitál najkrajších piesní z legendárneho predstavenia Na skle maľované malo pripravené Kočovné divadlo DRaK a world music skupina z Bratislavy „Banda“ predviedla ľudové piesne v modernom spracovaní. Do neskorých večerných hodín pokračovala zábava s DJ Marošom. Pre mnohých bolo najatraktívnejším programom vyhlásenie tomboly, tohto roku bolo zakúpených 1 858 tombolových lístkov, veď 43 cien, ktoré sponzori do tomboly venovali, za to skutočne stálo.

K tomuto jarmoku patria už aj tradičné súťaže. A tu sú ich výsledky: Súťaž v šúpaní zemiakov – tento rok súťažili hostia pozvaní na jarmok, pričom najrýchlejšia a teda najšikovnejšia bola Denisa Bahledová (z Ministerstva pôdohospodárstva SR). Súťaž v jedení zemiakov vyhral Maroš Mišalko, druhá sa umiestnila Terézia Hangurbadžová a tretie miesto získal Peter Kolodzej. Vedomostná súťaž pre študentov „Zemiak, náš druhý chlieb“ dopadla takto: 1. miesto: Svetlana Čonková, Anna Paugschová 2. miesto: Janka Horváthová, Simona Buxárová 3.miesto: Kristína Doľáková, Ľudmila Mojcherová Súťaž o najväčší zemiak: 1. miesto: Oliver Želonka (Spišská Belá) – 1 249 g 2. miesto: Jozef Zoričák (Slovenská Ves) – 986 g 3. miesto: Ing. Jaroslav Mikula (Spišská Belá) – 983 g Súťaž MISS ODRODA – najkrajší zemiak: 1. miesto: VIVALDI, zástupca odrody na Slovensku, HZPC a APH, Poprad 2. miesto: MALVINA, zástupca odrody na Slovensku, VŠUZ, Veľká Lomnica 3. miesto: ELFE, zástupca odrody na Slovensku, EUROPLANT, Poprad Súťaž o najchutnejší zemiak: 1. Odroda TERKA, zástupca SLOVSOLANUM, Spišská Belá. Odroda bola vypestovaná na PD TATRY v Spišskej Belej 2. odroda GALA, zástupca NORIKA Slovensko, Valaliky. Pestovateľ – pán Komár, lokalita Šalgovik 3. odroda BACCARA, zástupca EUROPLANT, Poprad. Pestovateľ – PD Družba Poprad V tento deň boli tiež vyhlásené výsledky mestom vyhlásenej súťaže o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší kvetinový balkón: Najkrajšia predzáhradka: 1. miesto – Peter Maček (Nová 27) 2. miesto – Jana Kuchtová (Osloboditeľov 47) 3. miesto – p. Kubíková (1. mája 47) Najkrajší balkón: 1. miesto – p. Kubíková (1. mája 47) 2. miesto – Jozef Jezerčák (Družstevná 56) 3. miesto – Pavol Marek (Družstevná 64)

Tento jarmok finančne podporilo aj Ministerstvo výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR dotáciou zo štátneho rozpočtu na podporu euroregionálnych aktivít (v tomto prípade v rámci Euroregiónu Tatry).

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a priebehu tohtoročného jarmoku (najmä vyššie uvedeným poľnohospodárskym subjektom, ich zamestnancom i zamestnancom mesta), žiakom a odborným pedagógom Strednej odbornej školy v Kežmarku (z Kušnierskej brány), podnikateľom poskytujúcim služby občerstvenia, stravovania a podobné služby, podnikateľom, ktorí prispeli cenami do tomboly, ako aj vám všetkým, ktorí ste prišli na jarmok pozrieť, či sa zabaviť. ĎAKUJEM.

Viac fotografií na Facebook Spišská Belá fotogaléria

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X