hocico...
Spišský zemiakarský jarmok
Počet zobrazení 169

Spišský zemiakarský jarmok 2014

V sobotu 20. septembra 2014 sa konal v Spišskej Belej už 12. ročník známeho podujatia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori tohto jarmoku boli už tradične Mesto Spišská Belá, Zemiakarský zväz SR, Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora Poprad, Hlavná odrodová skúšobňa ÚKSÚP Spišská Belá, AT TATRY, spol. s r. o. Spišská Belá, Slovsolanum družstvo Spišská Belá, Poľnohospodárske družstvo Tatry Spišská Belá, VŠÚZ a. s. Veľká Lomnica, ACHP Levice a. s. pobočka Spišská Belá. Na otváracom ceremoniáli sa okrem organizátorov zúčastnila aj Elena Glváčová, zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Katarína Hanzelyová, zástupca generálneho riaditeľa ÚKSÚP Bratislava, Miloslav Chlán, predseda Českého bramborářskeho sväzu. Na otvorení bol prítomný aj prednosta Okresného úradu v Kežmarku Ján Ferenčák. Spoza hraníc Slovenska tejto jarmok navštívili aj delegácie z partnerských miest: delegáciu z Poľského mesta Ožarow viedol viceprimátor Pavel Rendziak a delegáciu z nemeckého mesta Bruck viedol Michael Klenke, člen mestskej rady spolu aj s Albínom Mescharom. Podujatie sa konalo aj vďaka podpore od Oblastnej organizácie cestovného ruchu TATRY-SPIŠ-PIENINY so sídlom v Kežmarku (ktorej je mesto Spišská Belá členom). Jarmok bol slávnostne otvorený symbolickým pozbieraním úrody zemiakov, ktoré zostali na tribúne a odovzdaním dožinkového venca primátorovi mesta Štefanovi Bieľakovi.

Následne tohtoročnú úrodu požehnal miestny rímskokatolícky farár Peter Petrek. Na tomto jarmoku sa predstavili títo vystavovatelia: VŠÚZ a. s. Veľká Lomnica, HOS ÚKSÚP Spišská Belá, Slovsolanum družstvo Spišská Belá, AT TATRY s r. o. Spišská Belá, HZPC a APH Slovensko s r. o. Poprad, Norika Slovensko s r. o. Košice, Europlant s r. o. Poprad, Syngenta s.r.o. Slovakia, Slovchips Smižany, Slovenský včelársky spolok, Podtatranský vinársky spolok Veľká Lomnica, Agro Aliance SK s.r.o., K-Cesnak, Stredná odborná škola, Kušnierska brána 2, Kežmarok, Základná umelecká škola Spišská Belá, Klub seniorov Spišská Belá i samotné Mesto Spišská Belá. Ako uviedol vo svojom príhovore primátor mesta Štefan Bieľak, tento jarmok plní funkciu odbornú i spoločensko-kultúrnu. Aj takouto formou poukazuje na prácu poľnohospodárov v našom regióne, na problémy s ktorými zápasia v nerovnakých podmienkach s ostatnými štátmi EÚ ako aj na problémy, ktoré súvisia s pestovaním zemiakov v našej oblasti. Tento jarmok má poukázať na okolnosti, ktoré spôsobujú znižovanie plôch, na ktorých sa pestujú zemiaky aj na našom území a na častý dovoz nekvalitných zemiakov zo zahraničia. Cieľom tohto jarmoku je aj podpora miestnych a slovenských poľnohospodárov a spracovateľských firiem a podpora slovenských produktov – ich výroby a predaja na Slovensku. Zároveň je tento jarmok aj príležitosťou na obyčajné medziľudské stretnutia, na dobrú náladu a zábavu. Na jarmoku mohli návštevníci vidieť viac ako 100 odrôd zemiakov, historickú i súčasnú poľnohospodársku techniku na pestovanie zemiakov, tradičný salaš s ovcami, ktorý na námestí vybudovala spoločnosť AT TATRY s r. o. Jarmok obohatila aj výstava zvierat Slovenského zväzu chovateľov – základnej organizácie Spišská Belá v záhrade mestskej knižnice. Slovsolanum družstvo Spišská Belá opätovne ponúkalo možnosť zakúpiť si sadivové i konzumné zemiaky. Túto možnosť využilo mnoho z návštevníkov, jediný problém bol v tom, že mnohí dlho zvažovali, ktorú odrodu si vybrať. Je to naozaj ťažké, pretože ako povedal Ing. Jaroslav Mačák, predseda družstva: „So zemiakovými odrodami je to ako so ženami. Dokážete povedať, ktorá je najlepšia?“. Na námestí bolo dostatok jedál a rôznych špecialít zo zemiakov. Zemiakové špeciality rozvoniavali po celom námestí. Zemiakové špirály pirohy, placky, halušky, zemiaky plnené, opekané, zemiakové klobásy, tiež tradičné zemiaky pečené v šupke, džadky či tzv. gruľovník, ktoré počas celého dňa pripravovali a bezplatne ponúkali na ochutnanie členovia Klubu seniorov zo Spišskej Belej. Zamestnanci mestského úradu bezplatne rozdávali tzv. „suché grule“ (zemiaky omastené maslom s cibuľou a slaninou). Maskot Gruľko i tento rok počas celého dňa zabával návštevníkov jarmoku. Ako zemiaky jesť, to vie každý, ale ako ich správne pestovať, iba tí kompetentní. So svojimi vedomosťami a skúsenosťami sa preto podelili v rámci 2- hodinového seminára určeného širokej verejnosti, ktorý sa uskutočnil v kinosále mesta pod záštitou ÚKSÚP-u, na ktorom sa preberali tieto témy: Dôsledky pestovateľského roku 2014 na úrodu, kvalitu a skladovanie zemiakov (prednášal Marián Tokár, ÚKSÚP Spišská Belá) a Pleseň zemiaková ako významný činiteľ pri pestovaní zemiakov (prednášal Ervín Hausvater, Výskumný ústav bramborářsky Havličkuv Brod). Kultúrny program jarmoku bol pestrý svojimi vystúpeniami, ktoré potešili oči i uši divákov: Dychová hudba Belančanka, Ľudová hudba Bystrianka, Folklórny súbor Tarka Bardejov, Foklórny súbor Čirčanka. O 17.00 hod. sa na pódium postavila najvýznamnejšia osobnosť slovenskej jazzovej scény Peter Lipa spolu so svojou skupinou. Nechýbali osvedčené hity ako Podobnosť čisto náhodná alebo Balada o štyroch koňoch, ale aj piesne z nového albumu, ktorý vydal spolu s Milanom Lasicom – Návšteva po rokoch. Publikum bolo nadšené, ale už bol čas ťahať z vreciek tombolové lístky a tak sa všetci na hodinu vnorili do napätého očakávania a radosti z výhier. Tohto roku bolo predaných 1 253 kusov tombolových lístkov. O 20.00 hod. vystúpil nenapodobiteľný hudobník, ktorý si získava srdia ľudí piesňou, svojským humorom a optimizmom, Marián Čekovský so skupinou. Publikum sa ho nevedelo nabažiť a tlieskalo, aby im venoval stále ďalší a ďalší prídavok. Zábava sa však ani po tomto vystúpení neskončila, nakoľko prítomných ľudí zabávala hudobná skupina Albatros z Kežmarku. Tohto ročný jarmok bol plný zemiakov, zemiakových špecialít, dobrého pitia a rekordného počtu návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Nabudúce príďte zas a ak ste u nás ešte neboli, na budúci rok si toto výnimočné podujatie určite nenechajte ujsť! Poďakovanie za prípravu jarmoku patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohto ročného jarmoku (najmä vyššie uvedeným poľnohospodárskym subjektom, ich zamestnancom i zamestnancom mesta), žiakom a odborným pedagógom Stred nej odbornej školy v Kežmarku (z Kušnierskej brány), členom Klubu seniorov v našom meste, podnika teľom poskytujúcim služby ob čerstvenia, stravovania a podob né služby, podnikateľom, ktorí prispeli cenami do tomboly, ako aj vám všetkým, ktorí ste prišli na jarmok pozrieť, či sa zabaviť. ĎAKUJEME

Viac fotografií na Facebook Spišská Belá fotogaléria

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X