cyklotrasa_logoBelianska cyklotrasa

Belianska cyklotrasa je v súčasnosti vybudovaná a prevádzkovaná v úseku medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou v dĺžke 9 kilometrov. Trasa sa začína pri Belianskom rybníku (za mestom) a pozdĺž cesty č. I/67 vedie až na začiatok k Tatranskej Kotliny (k zastávke Čarda).  Uvedený úsek cyklotrasy bol vybudovaný v rámci projektu „Belianske Tatry – spolu a lepšie“, ktorý realizovalo Mesto Spišská Belá v spolupráci s poľskou gminou Bukowina Tatrańszka v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013. Cyklotrasa bola uvedená do prevádzky 1. mája 2011.

Táto cyklotrasa je naprojektovaná v smere až po štátnu hranicu s Poľskom (okolo obce Ždiar a cez Podspády na hraničný priechod Jurgow). V Tatranskej Kotline by sa v budúcnosti mala napájať na cyklotrasu v smere na Tatranskú Lomnicu (hoci už aj dnes sa dá po lesných cestách dostať bicyklom do Tatranskej Lomnice). Zo Spišskej Belej sa táto cyklotrasa napojí cez Kaštieľ Strážky na mesto Kežmarok.

 

Parametre cyklotrasy :

  • dĺžka 9 km (Spišská Belá – Tatranská Kotlina)
  • obojsmerná cyklotrasa (2 jazdné pruhy)
  • šírka cyklotrasy – 3 m (šírka jazdného pruhu 1,5 m)
  • povrch cyklotrasy – asfaltový (vhodný pre cyklistov i korčuliarov)
  • náročnosť cyklotrasy – rekreačná

 

Vybavenie cyklotrasy:

  • štyri väčšie odpočívadlá s prístreškom, stolom, lavičkami, so stojanom na bicykle a odpadkovými košmi.
  • stojany s mapou regiónu a s prevádzkovým poriadkom.
  • občerstvenie: v Spišskej Belej – bufet pri Belianskom rybníku

 

Správca cyklotrasy :

Mesto Spišská Belá, Mestský úrad Petzvalova 18, Spišská Belá

Správa športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta

kontaktná osoba:  Bc. František Zadžora – tel.: 0907 786 707

 

Publicita projektu Belianske Tatry – spolu a lepšie:
https://sk-sk.facebook.com/pages/Belianske-Tatry-spolu-a-lep%C5%A1ie/113169655386147


Fotogaléria