Beliansky rybník

Prímestská oddychová zóna mesta Spišská Belá s nádherným výhľadom na masív Vysokých a čiastočne i Belianskych Tatier sa nachádza necelý 1 km za mestom Spišská Belá v smere na Tatranskú Kotlinu / Ždiar. Je to miesto, kde začína novovybudovaná cyklotrasa do Tatranskej Kotliny. Je to miesto pre každého turistu, nielen rybára, ktorý tu má k dispozícii lovný kaprový rybník možnosťou si zakúpiť rybársky lístok. Je to miesto pre príjemný relax s možnosťou občerstviť sa v rybárskom dome. Popri prístupovej ceste k rybárskemu domu sa nachádzajú informačné panely s mapami mesta i regiónu ako aj s ďalšími turistickými zaujímavými informáciami. Pred vstupom k rybníku sa nachádzajú 2 parkoviská – jedno s asfaltovým povrchom, druhé so štrkovým povrchom, spolu pre cca 80 áut. V tejto lokalite sa uskutočňujú aj mnohé kultúrne a športové podujatia – Beliansky majáles, hudobný festival Beltownfest, rybárske preteky – Beliansky kapor a ďalšie.

Správca zóny (okrem vodnej plochy):
Mesto Spišská Belá, Mestský úrad Petzvalova 18, Spišská Belá

Správa športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta
kontaktná osoba: Bc. František Zadžora – tel.: +421 907 786 707

Správca vodnej plochy rybníka:
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
059 01 Spišská Belá

Fotogaléria

Názov prílohy Odkaz
Návštevný poriadok Belianského rybníka Stiahnuť