LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK FĽAK

Na Ceste slobody z Tatranskej Kotliny do Tatranskej Lomnice je v blízkosti autobusovej zastávky situovaný celoročne sprístupnený lesnícky náučný chodník Fľak s dĺžkou 2 800 m, ktorý bol vybudovaný v roku 2013. Z infopanelov sa návštevník dozvie históriu tunajších lesov a lesníckych technických pamiatok. Chodník sa nachádza na území, ktoré je majetkom mesta Spišská Belá. Správcom sú Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o.

Trasa na mape.

Prvý smerovník sa nachádza na konci cyklochodníka Spišská Belá – Tatranská Kotlina. Oproti cez hlavnú cestnú komunikáciu je osadený prvý informačný panel so základnými údajmi. Trasa prechádza aj okolo jazierka a kaplnky s drevenou sochou zobrazujúcou svätého Huberta. Pri horárni Fľak je semenný sad odolnej tatranskej dreviny – smrekovca opadavého.

Počet zastávok s infopanelmi je spolu 10 a trasa tvorí uzavretý okruh. Lesnícky náučný chodník predstavuje nenáročnú prechádzku so zaujímavými informáciami o histórii mestských lesov, zveri ktorá v nich žije, ochrane prírody, rastových fázach porastov a pod.

Ide o ideálnu rodinnú vychádzku a terén je vhodný aj pre kočík. Výhľady sú vcelku atraktívne. Prechádzku je možné spojiť napríklad s návštevou Belianskej jaskyne v Tatranskej Kotline.