Aktuality
Počet zobrazení 2K

Snaha o znovuobnovenie sochy generála Štefánika v Spišskej Belej

Už nejaký čas existuje občianska iniciatíva za znovuobnovenie sochy generála Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej. O tejto iniciatíve primátor mesta Štefan Bieľak informoval poslancov mestského zastupiteľstva na zasadnutí dňa 21. novembra 2016. A následne sa 15. decembra 2016 uskutočnilo úvodné pracovné rokovanie primátora mesta, jeho zástupcu a ďalších zástupcov mestského úradu so zástupcami  tejto iniciatívy – Milanom Vdovjakom, Jurajom Pisarčíkom aj za prítomnosti akad. sochára Štefana Húdzika.

Socha Milana Rastislava Štefánika bola v Spišskej Belej odhalená 21. mája 1939 na ploche medzi mestským úradom a zvonicou (viď foto v prílohe). Autorom sochy bol akademický sochár Pavol Bán. Socha mala 2,3 metra (s podstavcom 4 m) a bola z travertínu. Táto socha bola z tohto miesta odstránená v 50-tych rokoch a uložená v skladových priestoroch pod mestským úradom. V roku 1968 došlo k jej znovuosadeniu po jej reštaurovaní sochármi Svitanom a Liptákom, avšak na inom mieste – v parku pri evanjelickom kostole (viď foto v prílohe). Asi v 1972 bola socha definitívne odstránená aj z toho miesta a podľa dostupných informácii prevezená do vojenského priestoru Javorina, kde vraj bola zničená. Napriek snahe niektorých jednotlivcov sa ju už nepodarilo objaviť, ani jej zvyšky. Hneď po revolúcii v roku 1989 vznikla iniciatíva za prešetrenie tohto činu, ale zostala bez ďalšej odozvy. Kópia tejto sochy v malom prevedení (cca 50 cm) sa našla na pôjde mestského úradu a dnes je v kancelárii primátor mesta (viď foto v prílohe). V roku 1992 bola Leninova ulica, kde táto socha naposledy stála pri evanjelickom kostole, premenovaná na Štefánikovu ulicu. V roku 2016 bol základnej škole na tejto ulici (tzv. „starej“ škole) prepožičaný čestný názov Základná škola M. R. Štefánika.

Podľa dostupných informácii na zhotovenie sochy M. R. Štefánika, ktorá bola odhalená v roku 1939 v Spišskej Belej, bola už v roku 1935 vyhlásená verejná zbierka na základe rozhodnutia orgánov mesta. Súčasní iniciátori znovuosadenia novej sochy Štefánika predpokladajú, že financie na jej zhotovenie a osadenie získajú z rôznych darov (príspevkov) od rôznych donorov – od podnikateľov, občanov, ako aj od rôznych iných inštitúcii, či nadácii a počítajú aj s financiami mesta. Predpokladá sa, že sa na tento účel založí tzv. transparentný účet, na ktorý bude môcť ktokoľvek prispieť. Podľa vyjadrenia akademického sochára Štefana Húdzika sa náklady na zhotovenie a osadenie sochy predpokladajú vo výške asi 45 tis. EUR, nakoľko iniciátori navrhujú zhotoviť sochu z bronzu a v pôvodnej veľkosti. K tejto sume bude potrebné pripočítať ešte náklady na zhotovenie podstavca pod sochu (cca 5 tis EUR) a náklady na úpravu okolia (napr. parku, ak sa socha osadí na tomto mieste).

Garantom celého zámeru znovuobnovenia sochy Štefánika však musí byť samotné mesto, ktoré musí odsúhlasiť samotný zámer, ako aj materiálové, dizajnové a veľkostné prevedenie samotnej sochy, a najmä miesto jej opätovného umiestnenia. Poslanci mestského zastupiteľstva by mali rozhodnúť aj o výške príspevku mesta na financovanie tohto zámeru. Zvyšnú sumu potrebných financií sa iniciátori zámeru i vedenie mesta budú snažiť získať od rôznych darcov.

Iniciátori zámeru navrhujú dve miesta, kde by sa socha mala osadiť – tam, kde sa už socha nachádzala – buď pri mestskom úrade alebo v parku pred evanjelickým kostolom (jej posledné miesto). Iniciátori navrhujú, aby sochu zhotovil akademický sochár Štefan Húdzik (ateliér v Spišskom Štiavniku).

Ak mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej by schválilo tento zámer (predpoklad do konca februára 2017) a zozbierajú sa potrebné financie, socha generála Štefánika v Spišskej Belej by sa mala odhaliť k 100. výročiu vzniku 1. Československej republiky – 28. októbra 2018.

Najnovšie články