Autor článku Štefan Bieľak

Najkrajšie fotografie Prešovského kraja 2018

Šiesty ročník fotografickej súťaže Choď a foť pozná svojich víťazov. Autori na fotografiách zachytili krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. Víťazné a finálové fotografie uvidí…

Poďakovanie

Milí Beľania a Strážania,   Chcem sa úprimne poďakovať tým z vás, ktorí ste sa zúčastnili volieb orgánov samosprávy nášho mesta v sobotu…

Návrh VZN mesta č. 3/2018 – na pripomienkovanie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 3/2018 zo dňa ………2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych…