Author: Štefan Bieľak

Otvorenie letnej turistickej sezóny v Pieninách

V sobotu 21. apríla 2018 sa otvorila letná turistická sezóna v Pieninách v Červenom Kláštore s pokračovaním v Lesnici. Organizátorom podujatia bola Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny, ktorej členom je aj mesto Spišská Belá spolu so Združením...

Vyznanie mestu v podaní ŠZŠ Spišská Belá a OZ Zlatá rybka

V piatok podvečer 20. apríla 2018 priestory kaštieľa Strážky ožili vernisážou výstavy výtvarných diel pod názvom „Vyznanie mestu“. Už po 10-krát Špeciálna základná škola v Spišskej Belej  a občianske združenie „Zlatá rybka“ fungujúce pri tejto škole pripravili výstavu...

V Spišskej Belej bude Južná ulica

V zmysle platného územného plánu mesto pripravuje v lokalite pri Belianskych kúpeľoch v Spišskej Belej novú výstavbu bytových domov. Vzhľadom na to bolo potrebné určiť názov ulice pre túto lokalitu. Mesto sa obrátilo na verejnosť s verejnou výzvou...

Poslanci prerokovali návrhy na zmenu územného plánu mesta

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 12. apríla 2018 prerokovalo niekoľko mestu doručených návrhov (požiadaviek) na zmenu územného plánu mesta. Išlo o tieto návrhy: 1./ Návrh Ing. Rudolfa Nikerleho  – Návrh na výstavbu...

Nové parkovacie miesta za panelákmi na Družstevnej ulici

V súčasnosti mesto realizuje stavebnú úpravu plochy za panelákmi na Družstevnej ulici č. 14-20 v Spišskej Belej. Vytvorí sa 11 parkovacích miest (z toho jedno pre invalidného vodiča), ktoré budú môcť využívať nielen obyvatelia sídliska,...

Výmena inžinierskych sietí na Družstevnej ulici

V súčasnosti začali na Družstevnej ulici (v úseku od Geomery po Drepal) v Spišskej Belej výkopové práce na plánovanej výmene elektrického vedenia patriace spoločnosti VSD a.s. Košice. Vzdušné vedenie sa nahradí podzemným vedením vrátane nových prípojok...

Podtatranské múzeum v Poprade po troch rokoch otvorené verejnosti

Tlačová správa Podtatranské múzeum v Poprade bude od 28. marca opäť otvorené verejnosti. Stane sa tak po takmer troch rokoch komplexnej rekonštrukcie, ktorá priniesla múzeu nový vzhľad, moderný interiér i atraktívne expozície. Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na celkovú...

Oznámenia
X