Author: Štefan Bieľak

Jubilejný 20. ročník Bela Mix Volley Cup-u 2018

V dňoch 14. – 15. júla 2018 sa v parku kaštieľa v Strážkach uskutočnil už 20. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev BELÁ MIX VOLLEY CUP, konaného pod záštitou Mesta Spišská Belá. Turnaja sa zúčastnilo 19...

Poďakovanie za kňazskú službu Mikuláša Chanátha

Gréckokatolícky kňaz a správca farnosti Ihľany, pod ktorú patrí aj filiálka Spišská Belá, mení miesto svojho ďalšieho kňazského pôsobenia po 7 rokoch kňazskej služby v Ihľanoch a v Spišskej Belej (2011-2018). S veriacimi v Spišskej Belej sa rozlúčil na...

Práce na novej železničnej zastávke pokračujú

Od začiatku júna Železnice SR realizujú premiestnenie železničnej zastávky v Strážkach. Nová zastávka sa dostane bližšie k železnému mostu, cestujúci ju budú mať bližšie (skráti sa vzdialenosť k zastávke) a najmä bude na rovnej časti železničnej trate, nakoľko...

Detské ihrisko v Strážkach je práve vo výstavbe

Mesto Spišská Belá v súčasnosti realizuje výstavbu plánovaného detského ihriska v mestskej časti Strážky. Výstavba ihriska sa realizuje v rámci pripravovanej občianskej vybavenosti v Strážkach medzi kaštieľom, riekou Poprad, novovybudovanou cyklotrasou a potokom Čierna voda. V rámci tejto vybavenosti...

Komunálne voľby budú 10. novembra 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Kandidátnu listinu je potrebné podať osobne najneskôr 60 dní...

V Prešovskom kraji štartuje hradný maratón

“Hradný maratón” na obnovovaných hradoch v Prešovskom kraji OZ Rákociho cesta opäť láka turistov na hrady v Prešovskom kraji. Počas leta a jesene môžu turisti zbierať súťažné pečiatky z návštevy ôsmich hradov aj napísať hradný cestopis. Obnovované hrady vzájomne spolupracujú pri...

Zasadalo Zhromaždenie EZUS TATRY

V stredu 3. júla 2018 sa v Kežmarku uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu slovensko -poľského Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY (EZUS TATRY).  Rokovanie viedol predseda Zhromaždenia Štefan Bieľak a riaditeľka EZUS-u Agnieszka Pyzowska. Zhromaždenie EZUS-u tvorené...

Oprava renesančnej zvonice na námestí dokončená

Mesto Spišská Belá začiatkom júla dokončilo obnovu renesančnej zvonice na námestí v Spišskej Belej, ktorá patrí k jednej z najvyšších zvoníc na Slovensku. Zvonica bola postavená pravdepodobne v rokoch 1589 – 1590. Za národnú kultúrnu...

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva z 28.6.2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 28.6.2018 prijalo nasledovné rozhodnutia:  Komunálne voľby 2018 MsZ určilo, že mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej vo volebnom období 2018-2022 bude mať 11 poslancov, ktorí...

Komunálne voľby 2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 28. júna 2018 rozhodlo podľa § 166 zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, že mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej vo volebnom období 2018-2022...