Author: Štefan Bieľak

Návrh štúdie na úpravu parku M. R. Štefánika

Mesto Spišská Belá v súlade so schváleným zámerom znovuobnovenia sochy Milana Rastislava Štefánika dalo vypracovať pracovný návrh projektovej štúdie na stavebnú úpravu parku pri evanjelickom kostole, v ktorom bude osadená nová socha M. R. Štefánika. Štúdia...

Spišskobelianski poľovníci po roku opätovne bilancovali

V sobotu 3. marca 2018 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Mestského poľovníckeho spolku Poľana Spišská Belá (ďalej len „MPS“) v Motoreste Goral za účasti 38 zo 43 členov spolku. Rokovanie otvoril a viedol predsedu združenia Peter Firek....

Najúspešnejším športovcom kraja sa stal horolezec Peter Hámor

Titul najúspešnejšieho športovca Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017 získal horolezec Peter Hámor. Popradský himalájista sa na vrchol ankety posunul ako prvý Slovák, ktorý zdolal všetky osemtisícovky a vystúpil na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov. Už 15. ročník...

Pravda o lese …

V prílohe je zverejnený otvorený list Ing. Igora Viszlaiho, predsedu Oblastnej lesníckej komory v Banskej Bystrici (z decembra 2017), ktorý prináša iný pohľad na situáciu v lesnom hospodárstve na Slovensku ako niektoré (aj celoslovenské) média a najmä...

Spišskobelianski rybári si zvolili nové vedenie

Dňa 4. marca 2018 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Spišská Belá v Reštaurácii v mlyne. Okrem tradičného programu predmetom tejto schôdze bola aj voľba nového vedenia tejto organizácie z dôvodu uplynutia funkčného...

Fotosúťaž „Spišská Belá v 4 ročných obdobiach“

Fotosúťaž „Spišská Belá v 4 ročných obdobiach“ (pri príležitosti 210. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala)  Vyhlasovateľ súťaže : Mesto Spišská Belá (mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá) v spolupráci s Múzeom Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej...

Oznámenia
X