Author: Štefan Bieľak

Na začiatku Strážok sa vybuduje nová okružná križovatka

Ako je už dlhší čas známe, do priemyselnej zóny Kežmarok (v Pradiarni) prichádza nový zahraničný investor, ktorého na Slovensku bude reprezentovať spoločnosť MUBEA Automotive Slovakia s.r.o. Kežmarok. V rámci zabezpečenia dopravného napojenia tohto nového výrobného...

Na podporu opatrovateľskej služby mesto získa 148 200 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje na základe žiadosti mesta Spišská Belá schválila nenávratný finančný príspevok vo výške 148 200 EUR na...

Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 6. decembra 2018

P O Z V A N I E   V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  6....

Odhalenie sochy gen. Štefánika sa odkladá na jar budúceho roka

Mesto Spišská Belá plánovalo odhalenie novej sochy gen. Milana Rastislava Štefánika v nedeľu 9. decembra 2018. Odhalenie sa však v uvedenom termíne neuskutoční. Dôvodom je súčasné nepriaznivé počasie, ktoré nastalo v posledný novembrový týždeň a to spôsobilo, že...

Prezentácia novej knihy o poľskej Szczawnici

V nedeľu 25. novembra 2018 sa v poľskom meste Szczawnica uskutočnila prezentácia novej knihy o tomto meste, ktoré je partnerským mestom Spišskej Belej. Prezentáciu knihy pod názvom „Na szczawnickom deptaku“ uviedol burmistrz Szczawnice Grzegorz Niezgoda a autorka knihy...

Úspešná spišskobelianska výstava drobných zvierat 

Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Spišskej Belej sa rozhodli pravidelne raz ročne organizovať v našom meste Beliansku výstavu drobných zvierat. Aj za podpory Mesta Spišská Belá sa 2. ročník tejto výstavy konal v dňoch 9....

Mesto získalo financie z EÚ na regionálnu nízkouhlíkovú stratégiu

Víziou kežmarského okresu je systematická regionálna energetická politika Mesto Spišská Belá získalo nenávratné finančné prostriedky z EÚ na vypracovanie a implementáciu regionálnej nízkouhlíkovej (energetickej) stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá (z Operačného programu Kvalita...

Najkrajšie fotografie Prešovského kraja 2018

Šiesty ročník fotografickej súťaže Choď a foť pozná svojich víťazov. Autori na fotografiách zachytili krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. Víťazné a finálové fotografie uvidí verejnosť aj na putovnej výstave. Súťaž pre amatérskych i profesionálnych fotografov pripravila Krajská organizácia cestovného...

Zľavy na SKIPASY v lyžiarskom stredisku Bachledka SKI&SUN 

V prílohe sú zverejnené podmienky na získanie zľavneného skipasu v lyžiarskom stredisku  Bachledka SKI&SUN v Ždiari (v Bachledovej doline) pre obyvateľov Spišskej Belej (osoby, ktoré majú trvalý pobyt v Spišskej Belej).  Čítaj prílohu. Názov prílohy Odkaz PONUKA ZĽAVNENÉHO...

Poďakovanie

Milí Beľania a Strážania,   Chcem sa úprimne poďakovať tým z vás, ktorí ste sa zúčastnili volieb orgánov samosprávy nášho mesta v sobotu 10. novembra 2018.  Aj samotná volebná účasť v našom meste vo výške takmer 53 %...

Návrh VZN mesta č. 3/2018 – na pripomienkovanie

Návrh VZN mesta č. 3/2018 – na pripomienkovanie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 3/2018 zo dňa ………2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v prílohe) Možnosť zaslať pripomienky v...

Oznámenia
X