Author: Štefan Bieľak

Beľania po stopách svojho rodáka J. M. Petzvala vo Viedni

Zástupcovia mesta Spišská Belá navštívili mesto Viedeň s cieľom prejsť si miesta, ktoré sú spojené s osobou Jozefa Maximiliána Petzvala, najväčšou osobnosťou mesta Spišská Belá, počas jeho pôsobenia vo Viedni. Autorom myšlienky uskutočniť takúto návštevu...

23. október – Deň Prešovského samosprávneho kraja

Utorok 23. októbra bude v celom Prešovskom samosprávnom kraji výnimočným dňom. Od desiatej do sedemnástej hodiny sa otvoria dvere verejnosti menej formálnym spôsobom na Úrade PSK v Prešove i v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Sprievodný program ponúknu múzeá,...

Začala výstavba Denného centra v Strážkach

V Strážkach sa začalo budovať Denné centrum – nový objekt slúžiaci pre potreby obyvateľov najmä tejto mestskej časti. Denné centrum sa bude nachádzať v lokalite pri potoku Čierna voda smerom ku kaštieľu Strážky v rámci plánovanej zóny...

Úprava parkovania áut na Hviezdoslavovej ulici

Mesto pred niekoľkým dňami vyznačilo vodorovným dopravným značením parkovacie miesta na námestí na Hviezdoslavovej ulici od č. 2 po č. 24. Aj pred tým sa na týchto miestach mohlo parkovať a aj sa parkovalo, avšak...

Nové oplotenie ZŠ J. M. Petzvala

Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala v spolupráci s Mestom Spišská Belá zhotovila nové oplotenie areálu školy od Záhradnej ulice. Staré poškodenie pletivové oplotenie nahradilo nové – kovové pozinkované oplotenie. Materiál zaplatila škola, časť stavebných prác zrealizoval...

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 12.10.2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 12.10.2018 sa venovalo najmä nasledovným témam:   Komunálne voľby 2018 MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o  stave prípravy volieb do orgánov samosprávy mesta Spišská Belá, ktoré...

Nový hasičský areál v mestskej časti Strážky

Mesto Spišská Belá v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z DHZ Spišská Belá a za pomoci aj členom nového Streleckého spolku v Strážkach zmodernizovali areál futbalového ihriska v Strážkach a vytvorili z neho nový hasičský areál. Mesto prispelo finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta,...

O činnosti mestského mládežníckeho parlamentu v našom meste

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 11. októbra 2018 prerokovalo informáciu o činnosti mestského mládežníckeho parlamentu v Spišskej Belej. Na základe zmluvy o spolupráci medzi mestom a týmto parlamentom budú členovia toho parlamentu pravidelne informovať...

EZUS TATRY získal celoeurópske ocenenie Výboru regiónov

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY so sídlom v Nowom Targu získalo európske ocenenie EGTC „Building Europe across borders”, ktorú udeľuje Výbor región pri Európskej komisi v Bruseli pre najlepšie fungujúce európske zoskupenia územnej spolupráce (EZUS...

Mesto realizuje nových chodník na Hviezdoslavovej ulici

Mesto pokračuje v plánovanej postupnej rekonštrukcii chodníkov a v súčasnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. realizuje stavebné práce na novom chodníku na Hviezdoslavovej ulici (v dolnej časti). V mieste pôvodného chodníka bol minulý rok vybudovaný nový verejný vodovod, nová...

Športové preteky “Deň na kolesách” na novom Bikeparku

Dňa 12.10.2018 sa v Spišskej Belej v areáli Bike parku s pumptrackovou dráhou pri Belianskom  rybníku  uskutočnilo športové podujatie „DEŇ NA KOLESÁCH“. Amatérske preteky na pumptrackovej dráhe o získanie titulu „Šampión v pumpovaní“ sa uskutočnili v rámci mikroprojektu:...

Strelecký klub Strážky – podporte ho !

  STRELECKÝ KLUB STRÁŽKY so sídlom Ladislava Medňanského 1067/40,059 01 Spišská Belá, IČO: 51472503, e-mail: skstrazky@gmail.com tel: +421 950 865 082 www.skstrazky.sk Prosba o finančný príspevok na vzduchové pušky a vybavenie prenosnej strelnice. Strelecký...

Dotácia na kamerový systém vo výške 10 tis. EUR

Mestu Spišská Belá bude poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na projekt „Mestský kamerový systém v Spišskej Belej“, v rámci ktorého je naplánované obstarať 3 špeciálne kamery s funkciou čítania evidenčných čísel vozidiel. Tieto kamery...

Oznámenia
X