hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 132

Návrh VZN mesta č. 3/2018 – na pripomienkovanie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 3/2018 zo dňa ………2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v prílohe)

Možnosť zaslať pripomienky v termíne do 26.11.2018 na adresu mestského úradu alebo e-mailom na:  jneupauerova@spisskabela.sk.

Názov prílohy Odkaz
VZN 3_2018 dane a poplatky Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X