Autor článku Štefan Bieľak

Návrh VZN Mesta Spišská Belá číslo 2/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Spišská Belá číslo 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia…

Silný vietor zanechal po sebe značné škody

Posledný októbrový týždeň sa na mestských lesoch mesta Spišská Belá prehnala víchrica, ktorá poškodila zvyšné lesné porasty. Najviac stromov vietor…
Menu
Oznámenia
X