hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 268

Plánovaná výstavba 28 nájomných bytov na Južnej ulici  

Mesto Spišská Belá pripravuje výstavbu 28 nájomných bytov na novej Južnej ulici, ktorá sa bude nachádzať pri Belianskych kúpeľoch. Pôjde mestské nájomné byty bežného štandardu. Budú to 4 bytové domy a v každom z nich bude po 7 bytov : 1 trojizbový, 4 dvojizbové a 2 jednoizbové. Výstavba týchto nových bytov bežného štandardu bude financovaná cez Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy a výstavby SR (štátny rozpočet). Predpokladané náklady sú vo výške 1,3 mil. EUR (pred verejným obstarávaním). Na predmetnú stavbu bola spracovaná projektová dokumentácia a pripravuje  sa vydanie stavebného povolenia. V súčasnosti mesto začína verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. Mesto súbežne pripravuje podklady pre spracovanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov zo ŠFRB a uvedeného ministerstva. Na január 2019 mesto plánuje podať tento projekt na získanie jeho financovania. V prípade jeho úspešnosti sa predpokladá začatie výstavby týchto nájomných bytov v 2. polovici roka 2019 a trvať by mala do konca roka 2020.

V prílohe sú zverejnené pôdorysy bytov a pohľad na domy.

Názov prílohy Odkaz
Sp.Belá-SITUÁCIA Stiahnuť
Sp.Belá-Bytový-dom-SEVERNÁ-SEKCIA Stiahnuť
Bytový-dom-pohľady Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X