hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 198

5. ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja – 2018

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska so sídlom v Prešove pripravila 5. ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja – 2018. Hlavnou úlohou ocenenia je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu a môžu byť vďaka svojim kvalitám inšpiráciou pre ostatných.

Nominácie je možné podávať do konca novembra 2018 v štyroch hlavných kategóriách – Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec cestovného ruchu. V kategórii Osobnosť cestovného ruchu budú udelené ocenenia za celoživotný prínos, vzdelávanie, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu v samospráve. Tiež je možné nominovať produkty, ktoré v roku 2018 prispeli k rozvoju turizmu a k zvýšeniu návštevnosti kraja (podujatia, atrakcie, festivaly a podobne).

V kategórii zariadenia môžu byť nominované kultúrne zariadenia, zábavno-relaxačné zariadenia a atrakcie, informačné kancelárie, ubytovacie a reštauračné zariadenia. Kategória NAJ zamestnanec je otvorená šikovným zamestnancom z oblasti služieb, ako sú sprievodcovia a informátori v kultúrnych a informačných zariadeniach, kuchári, barmani, someliéri, čašníci a podobne

Dovoľujeme si Vás osloviť s možnosťou nominácie do jednotlivých kategórií. Vyplnený návrh na udelenie ocenenia nám, prosím, zašlite poštou (KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov) alebo mailom na media@severovychod.sk v termíne do 30. 11. 2018.

Ocenenie je v každom roku spojené so záujmom médií a širokej verejnosti. Prestížne ocenenia budú odovzdané počas ITF Slovakiatour 2019 v Bratislave.

Ocenení v predchádzajúcich ročníkoch môžu byť nominovaní opätovne (okrem ocenenia Celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu) aj v roku 2018.

Viac informácii:

https://www.severovychod.sk/clanok/12110-nominujte-najlepsich-v-cestovnom-ruchu-presovskeho-kraja-2018

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X