hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 322

Výstavba nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá pripravilo a koncom júna 2018 podalo projektový zámer na získanie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (EÚ) na výstavbu nového Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Spišskej Belej. Budovanie takýchto centier je súčasťou koncepcie Ministerstva zdravotníctva SR s cieľom vytvoriť moderné priestory pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti prvého kontaktu na jednom  mieste. Uvedený projektový zámer mesta bol ministerstvom prednedávnom schválený a mesto tak môže získať finančné prostriedky do výšky 823 tis. EUR z EÚ a zo štátneho rozpočtu, ak predloží projektovú dokumentáciu a potrebné povolenia. V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá určí aj celkové predpokladané stavebné náklady. Následne po získaní stavebného povolenia bude spracovaná a predložená projektová žiadosť na definitívne získanie uvedeného finančného príspevku. Uvedenú stavbu musí mesto spolufinancovať minimálne vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov. V okrese Kežmarok sú oprávnené žiadať takúto finančnú podporu len dve mestá – Spišská Stará Ves a Spišská Belá a obe mestá boli so svojimi zámermi úspešné.

Uvedené zdravotnícke centrum má vzniknúť vedľa súčasného zdravotného strediska na mieste, kde sa dnes nachádzajú skladové priestory mesta, ktoré budú pred začatím výstavby centra zbúrané (je to bývalý areál Technických služieb mesta, neskôr tam bola prevádzka firma BAPAS, dnes sú tam sklady menších obecných služieb).

Nové centrum má byť jednopodlažnou budovou, kde bude umiestnené nové detské oddelenie s 2 ambulanciami detských lekárov (súčasné detské lekárky sa majú presťahovať do týchto nových priestorov). V centre budú aj 2 ambulancie lekárov pre dospelých a priestory pre 1 gynekologickú ambulanciu (pôjde o presťahovanie súčasných lekárov zo zdravotného strediska). Zároveň vzniknú priestory aj pre 1 ambulanciu lekárov – špecialistov, ktorí sa v nej budú počas jedného pracovného týždňa striedať (napr. internista, urológ, chirurg a pod.). Vybudovaním nového centra sa vytvoria nielen nové priestory podľa súčasných štandardov pre lekárov prvého kontaktu, ale najmä majú sa integrovať určité činnosti a rozšíriť ďalšie činnosti (ultrazvuk, EKG, odbery krvi – odberové stredisko a pod.). Nové centrum umožní využiť priestory súčasného zdravotného strediska (po presťahovaní lekárov) na iné (ďalšie) zdravotnícke ambulancie, prípadne na iné účely.

V prípade definitívneho schválenia tohto projektu sa predpokladá začiatok výstavby v 2. polovici rok 2019 a ukončenie výstavby do konca roka 2020, resp. v 1. polovici roka 2021.

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X