hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 175

Pracovné stretnutie k príprave tzv. kostrovej siete cyklotrás na území PSK

V súčasnej dobe Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal pracovať na príprave tzv. kostrovej siete cyklotrás Prešovského kraja. Cieľom tohto zámeru je vybudovať základnú nosnú sieť hlavných cyklotrás, ktoré by mali mať prioritu aj z pohľadu regionálnych potrieb a ktoré by mohli získať aj podporu pri ich výstavbe zo strany PSK. A tak sa postupne po celom kraji uskutočňujú pracovné stretnutia zástupcov PSK so zástupcami regiónov s cieľom navrhnúť základnú sieť („kostru“) hlavných cyklotrás na území PSK. Na úrovni PSK túto iniciatívu manažuje Úrad PSK (odbor regionálneho rozvoja) zastúpený krajským cyklokoordinátorom a Krajskou organizáciou cestovného ruchu v Prešove (KOCR Severovýchod Slovenska), ktoré má na to zriadenú platformu CYKLOPO, ktorú zastupuje Viera Štupáková, cyklokoordinátorka pre EUROVELO 11.

Dňa 18. októbra sa uskutočnilo pracovné stretnutie aj v Spišskej Belej, kde prítomní zástupcovia miest a obcí, ktorých sa dotýka budovanie cyklotrasy na úseku Spišská Belá – Stará Ľubovňa riešili presné trasovanie cyklotrasy na tomto úseku, ktorá by mala byť súčasťou uvedenej nosnej (kostrovej) siete cyklotrás. Za Spišskú Belú odprezentoval plánované napojenie na túto sieť primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý informoval aj o úspešnom projekte Cesty okolo Tatier (3.etapa).  Následne aktuálny stav prípravy cyklotrás na svojom území odprezentovali starostovia obcí Slovenská Ves, Vojňany, Toporec, Holumnica, Hniezdne i primátor Podolínca. Cieľom tohto zámeru je aj napojenie Cesty okolo Tatier (cyklotrás pod Tatrami) na medzinárodnú cyklomagistrálu Eurovelo 11, ktorá sa začína postupne budovať.

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X