hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 341

Prístavba telocvične pri Základnej škole M. R. Štefánika

Mesto Spišská Belá v spolupráci so Základnou školou M. R. Štefánika už pred dvoma rokmi rozbehlo projekt realizácie prístavby telocvične tejto školy. Cieľom bolo vybudovať chýbajúce šatne a sociálne zázemie k telocvični školy. V plánovanej prístavbe (orientovanej smerom ku školskej záhrade) sa vybudujú 4 štandardné šatne (2 chlapčenské a 2 dievčenské) so sprchami a WC, ako aj nový sklad pre náradie, resp. kabinet pre telesnú výchovu.  Zároveň sa zabezpečí to, že do telocvične bude vchod aj cez túto novú prístavbu, čo umožní dostať sa do telocvične mimo hlavný vchod do budovy školy (potrebné najmä mimo času vyučovania). Na tento zámer mesto získalo v roku 2016 dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 60 tis. EUR a z rozpočtu mesta prispelo sumou 40 tis. EUR. Koncom októbra tohto roka mesto získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 120 tis. EUR na začatú rekonštrukciu (stavebnú úpravu) podkrovia a na dokončenie uvedenej prístavby telocvične. Na pracovnom stretnutí tento týždeň sa primátor mesta Štefan Bieľak dohodol s riaditeľkou školy Elenou Stachovou na ďalšom postupe: najprv sa stavebne dokončí podkrovie zadnej budovy školy, kde majú vzniknúť nové priestory pre odborné učebne a zvyšná časť dotácie sa použije na dokončenie prístavby telocvične. Stavebné práce sa majú zrealizovať v 1. polroku 2019. Doterajšie stavebné práce realizoval Mestský podnik Spišská Belá s.r.o..

Zástupcovia mesta spolu s riaditeľkou školy sa tento týždeň stretli aj zo zástupcami pamiatkového úradu a spoločne priamo na mieste diskutovali o budúcom možnom riešení nového oplotenia areálu školy od Štefánikovej ulice vrátane opravy starého múra, ktorý je súčasťou tohto plota. Súčasný plechový plot by mal byť nahradený iným estetickejším riešením (priehľadný typ oplotenia) a rovnako by sa mal upraviť starý základový múr pôvodnej budovy školy.

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X