Autor článku Štefan Bieľak

Oprava cintorínskeho múra pokračuje

Mesto Spišská Belá ako správca cintoríny pokračuje v postupnej oprave cintorínskeho múra na cintoríne v Spišskej Belej. Počas tohto leta bol opravený cintorínsky múr…

Spišská Belá vo Vysokom Mýte

Spišská Belá sa zúčastnila vo Vysokom Mýte osláv 100. výročia vzniku 1. samostatnej Československej republiky. V dňoch 8. a 9. septembra…

Výstavba Denného centra v Strážkach

Mesto pripravuje výstavbu Denného centra v Strážkach ako súčasť novopripravovaného Centra sociálnych služieb v Spišskej Belej – v Strážkach (ako jeho elokované pracovisko).…

Úpravy okolia Belianskeho rybníka

V posledných dňoch mesto zrealizovalo niekoľko zmien v okolí Belianskeho rybníka. Vybudoval sa nový Fit park – vonkajšie fitness ihrisko pri parkovisku…
Menu
Oznámenia
X